Jednání Výboru MYGRA-CZ

29.08.2011 se v Praze uskutečnilo pravidelné setkání Výboru MYGRA-CZ

Hlavním a velmi důležitým tématem byla příprava mimořádné Valné hromady, která se bude konat v měsíci říjnu 2011.

Dále pak příprava slavnostního odpoledne - u příležitosti 30. výročí vzniku dispenzární péče myasteniků v ČR, které po společném obědě naváže na VH.

Za Výbor sdružení MYGRA-CZ: Helena Brůhová a Miriam Křivková

1. 9. 2011