Zprávy z Valné hromady MYGRA-CZ

Dne 14. května 2011 se konala III. Valná hromada našeho sdružení. Účast členů nebyla velká a proto pro všechny členy, kteří se nemohli této důležité akce zúčastnit, přinášíme stručný přehled novinek a změn, které VH přinesla.

a) S velkou radostí jsme přijali za čestnou členku MYGRA-CZ, paní M. Vejvalkovou, manželku doktora Jana Vejvalky - zakladatele dispenzarizace MG v naší republice.

b) VH jednomyslně odhlasovala změnu výše členských příspěvků. Od ledna 2012 se členský poplatek zvyšuje na 200,- Kč za jednotlivého člena.

c) VH přijala stanovení pevného termínu úhrady členského poplatku. Od ledna 2012 je povinností každého člena sdružení, aby uhradil členský poplatek nejpozději do 31. března stávajícího roku.

d) VH rozhodla ukončit členství těm členům, kteří přes upozornění a upomínky nezaplatili řádně členské příspěvky v roce 2009 a 2010.

e) VH nezvolila nového předsedu a členy Výboru z důvodu nedostatečného počtu kandidátů. Termín další volby byl přesunut na podzimní mimořádnou VH.

Celý zápis z III. Valné hromady.

Za MYGRA-CZ: Helena Brůhová a Miriam Křivková

 

 

16. 7. 2011