2009

•  I. víkendové setkání 14.-15. listopadu 2009

první historické víkemdové setkání proběhlo v Roztokách u Prahy v hotelu Academic • lékařské přednášky MUDr. Jiří Piťha - Centrum MG Praha a MUDr. Jan Schützner - chirurgie Praha Motol • Kurýr 6 + fotogalerie

•  zakládající Valná hromada 16. května 2009

proběhla na 1. neurologické klinice VFN a 1. LF UK Praha, Kateřinská 30, 120 00 Praha 2 na popud MUDr. J. Piťhy, byl zvolen pětičlenný výbor a podána přihláška k registraci na MV ČR, naše sdružení bylo registrováno dnem 12. června 2009 • kurýr 6 + fotogalerie

 

10. 6. 2014