Léčivý přípravek pro vzácné onemocnění

Celospolečenský význam možnosti terapeutického ovlivnění onemocnění myasthenia gravis a dopady léčby na systém zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení České republiky – dotazníkové šetření pro podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady dle § 39da (léčivý přípravek pro vzácné onemocnění) – závěrečná zpráva z 10. března 2023

8. 5. 2023