Stanovy

 

 

STANOVY- celé znění stanov MYGRA-CZ, z.s.

Platné od 17. října 2015, kdy byly schváleny VI. Valnou hromadou.

 

5. 12. 2015