Lázeňská rehabilitační péče

 

I PACIENTI S MYASTHENIA GRAVIS MOHOU ŽÁDAT O LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI!

 

6. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění i jeho součást Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. V tomto seznamu je dg. myasthenia gravis  zahrnuta v sekci NERVOSVALOVÁ ONEMOCNÉNÍ primární, sekundární a degenerativní, číselné označení VI/8, délka pobytu 28 dnů, (s možností prodloužení) 1x v průběhu kalendářního roku.

Zákon o veřejném zdravotnictví 48/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky!

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo tuto novelizaci přehledně ve třech částech ZDE: I. část - Zákon 1/2015 Sb. - novela zákona 48/1997 Sb., II. část - Vyhláška 2/2015 Sb. - stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a III. část - tabulka Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

 

Do lázní můžeme jet jako SAMOPLÁTCE nebo prostřednictvím ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY.

Realizace formou samoplátce je snad každému srozumitelná, takže se budeme věnovat pouze druhé možnosti.

Lázeňskou péči doporučuje pacientovi na základě zdravotního stavu jeho ošetřující lékař, zpravidla specialista na jednotlivá onemocnění, tak jak je uvedeno v indikačním seznamu. Doporučení v podobě odborného nálezu může být formou lékařské zprávy, která se přikládá k formuláři tzv. návrhu na lázeňskou péči nebo přímo zápisem do formuláře samotného. Na základě tohoto doporučení pak praktický lékař podává řádně vyplněný návrh na lázeňskou péči na příslušné regionální pracoviště zdravotní pojišťovny. Revizní lékař zdravotní pojišťovny rozhodne o schválení či neschválení žádosti.

 

JAK POŽÁDAT O LÁZNĚ

1. Požádejte svého odborného lékaře - neurologa, rehabilitačního lékaře o zhodnocení vašeho zdravotního stavu a o písemné doporučení.

2. Navštivte svého praktického lékaře, který na doporučení odborného lékaře zpracuje „Návrh na lázeňskou péči".

3. Praktický lékař „Návrh" odešle vaší zdravotní pojišťovně, kde jej revizní lékař schválí nebo zamítne.

    a) V případě kladného rozhodnutí revizního lékaře vám bude přiznána komplexní lázeňská péče, která je hrazena    zdravotní pojišťovnou plně. Platnost schváleného lékařského návrhu na „Komplexní lázeňskou péči" je 3 měsíce od data vystavení.

    b) Pokud revizní lékař neschválí úhradu návrhu lázeňské péče, vydá o tomto věcné zdůvodnění. Proti zamítavému rozhodnutí je možné se do 15 dnů od vrácení návrhu písemně odvolat. Odvolání by měl podávat praktický lékař, který návrh lázeňské péče vystavil.

4.  Schválený návrh je doručen na rezervační oddělení vybraných lázní, které vám zašle informace k pobytu formou  dopisu. Ubytování či stravování si můžete v případě zájmu pozměnit a připlatit si tzv. „nadstandard". Například jednolůžkový pokoj nebo pokoj s televizi či ledničkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 7. 2015