Média

Zde naleznete přehledně vše, co se v různých médiích objevilo o našem občanském sdružení MYGRA-CZ i o nemoci Myasthenia gravis. 

 

TELEVIZE

• DIAGNÓZA, ČT 2 - 19. května 2010 (jeden díl z cyklu)

• TEP 24, ČT 24 - 12. ledna 2013 (jeden díl z cyklu)

 

ROZHLAS

• pořad METEOR, stanice ČRo 2, vysílaný 5. března 2011 (nedejte se zmýlit začátkem a poslechněte si celou reportáž) - doprovodný text prof.Františka Vyskočila z AV ČR článek 1článek 2 

 

ČLÁNKY

• týdeník KVĚTY č. 7, Brzděte, prosím! ze dne 11. února 2010

• TEPLICKÝ DENÍK, Oznámení o nemoci MG pro ni bylo šokem, teď má sdružení ze dne 4. února 2010

• TEPLICKÝ DENÍK.cz, 20. dubna 2010 - upoutávka na Den otevřených dveří - nemocnice Teplice

• TEPLICKÝ DENÍK.cz, 30. května 2010 - Den otevřených dveří - nemocnice Teplice

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY č.5, 4. března 2013 - Brevíř vzácných onemocnění I

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY č. 19, 9. září 2013 - Brevíř vzácných onemocnění V

• měsíčník ZDRAVOTNICTVÍ MEDICÍNA mf, č. 16, 22. září 2014 – Rozšíření preskripce dechových pomůcek

LIDOVÉ NOVINY - příloha, 29. února 2016 (str.11) - Příběh pacientky

 

PUBLIKACE

• Myasthenia gravis - Obávaná diagnóza?, Jiří Piťha  (Maxdorf, 2005)

• Myasthenia gravis - Komplexní pojetí a chirurgická léčba, Jan Schützner, Václav Šmat (Galen, 2005)

Myasthenia gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosu, Jiří Piťha a kolektiv (Maxdorf, 2010)

• Myasthenia - Obávaná diagnóza?, Jiří Piťha, Michaela Týblová

 (Maxdorf, 2021 - 2. aktualizované a přepracované vydání)

 

PŘEDNÁŠKY

• ROZTOKY 2009 - Myasthenia gravis: portrét nemoci, dr. Jiří Piťha - víkendové setkání MYGRA-CZ

• ROZTOKY 2009 - Chirurgická léčba MG a thymomů, dr. Jan Schützner, dr. Jiří Tvrdoň - víkendové setkání MYGRA-CZ

• ŽĎÁR 2010 - Setkání MYGRA, dr. Michaela Týblová - víkendové setkání MYGRA-CZ

• ŽĎÁR 2010 - MG v dnešním pojetí, dr. Iveta Nováková - víkendové setkání MYGRA-CZ

• PRAHA 2011 - Historie a součastnost operační léčby MG a thymomů, dr. Jan Schützner, dr. Jiří Tvrdoň, dr. Václav Šmat - XIX. Vejvalkův myastenický den

LEDNICE 2014 – Prezentace dechové pomůcky, Mgr. Petra Žurková – víkendové setkání MYGRA-CZ

 

29. 8. 2022