2010

•  ADVENTNÍ ZÁJEZD 4. a 5. prosince 2010

adventní zájezd Mariazell a Vídeň -  Kurýr 8 + fotogalerie   

 

•  VIOLA 20. září 2010

divadelní představení NOVECENTO, Praha - Kurýr 8 +fotogalerie

 

•  ŘÍP 26. června 2010 

jednodenní výlet na horu Říp - Kurýr 7 + fotogalerie 

 

•  ŽIJU STEJNĚ JAKO TY aneb festival bez bariér a hranic 4.-5. června 2010 

centrální park Pankrác • prezentace obřanského sdružení -  Kurýr 7 + fotogalerie

 

• Teplice 27. května 2010

Den otevřených dveří na neurologické klinice nemocnice Teplice  •  prezentace občanské sdružení

Kurýr 7 + fotogalerie +Teplický deník

 

•  II valná hronada 16. května 2010

v rámci II. víkendového setkání • schváleny nové stanovy - Kurýr 7 + fotogalerie

 

•  II víkendové setkání 14.-16. května 2010

Žďár nad Sázovou - hotel Jehla  •  lékařské přednášky MUDr. I. Nováková a MUDr. M. Týblová- Centrum MG Praha  •  výlet na Pernštejn a oslava jednoho roku trvání našeho občanského sdružení MYGRA-CZ  •  II. valná hromada - Kurýr 7 + fotogalerie

 

•  XVIII. Vejvalkův myastenický den 13. ledna 2010 

na této akci konané v posluchárně neurologické kliniky 1.LF UK v Praze jsme prezntovali občanské sdružení - program

 

 

 

 

 

 

 

10. 6. 2014