Základní údaje

MYGRA-CZ, z.s. je nezávislý neziskový spolek pacientů s diagnostikovaným onemocněním myasthenia gravis, jejich rodinných příslušníků, odborníků se zaměřením na problematiku tohoto onemocnění a dobrovolných členů z řad široké veřejnosti. 

 

Návrh na registraci občanského sdružení

 

Struktura spolku

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.

Statutárními zástupci spolku jsou předsedkyně a místopředsedkyně.

 

Výkonný výbor

  • Miriam Křivková  – předsedkyně
  • Helena Brůhová   – místopředsedkyně
  • Marie Malachová   – členka výboru

Stanovy spolku

STANOVY - celé znění

 

Valná hromada - zápis

 

Výroční zprávy

 

GDPR

 

12. 11. 2023