Rizikové léky

informace pro lékaře, lékárníky a pacienty

 

Léčiva, která mohou zhoršit myasthenia gravis

• pokud si chcete tento seznam vytisknout - v záložce KE STAŽENÍ naleznete podklady pro oboustanné vytištění - po složení bude text logicky navazovat (zde je text pro čtení na monitoru uspořádán jinak)

 

Riziková léčiva u dg. myasthenia gravis

• rozšířená verze aktualizovaná v červnu 2023 – MUDr. Týblová a kolektiv MG centra v Kateřinské

27. 10. 2023