Rizikové léky

informace pro lékaře, lékárníky a pacienty

 

Léčiva, která mohou zhoršit myasthenia gravis

• pokud si chcete tento seznam vytisknout - v záložce KE STAŽENÍ naleznete podklady pro oboustanné vytištění - po složení bude text logicky navazovat (zde je text pro čtení na monitoru uspořádán jinak)

 

14. 11. 2016