Historie

MYGRA-CZ je občanské sdružení, které vzniklo na základě setkání pacientů s diagnózou Myasthenia gravis, rodinných příslušníků a odborníků zabývající se problematikou tohoto onemocnění, dne 16. 5. 2009 na Neurologické klinice v Praze.

Toto setkání inicioval MUDr. Jiří Piťha z Centra MG Praha. Oslovil několik pacientek s návrhem, aby se ujaly organizace historicky prvního setkání pacientů s MG. A tím byly kostky vrženy.

Při setkání v Kateřinské ulici v Praze se podařilo zvolit pětičlenný výbor občanského sdružení, byl vybrán i odsouhlasen název sdružení: MYGRA-CZ, byly též navrženy a schváleny stanovy.

Během jednání vyplynuly i hlavní cíle občanského sdružení MYGRA-CZ:

  1. Získávat a šířit informace o této nemoci v oblasti široké laické veřejnosti
  2. Podílet se na zlepšení životních podmínek pacientů s MG

Tímto uzavíráme historii a otvíráme novou kapitolu s názvem
současnost a budoucnost MYGRA-CZ

30. 8. 2012