Přihláška k členství v MYGRA-CZ

Všechny informace vyplněné v tomto registračním formuláři v plném rozsahu budou mít k dipozici pouze členové výboru MYGRA-CZ.

Nepovinné údaje profese, záliby a nabídka spolupráce jsou pro nás vodítkem, na koho se případně obrátit s prosbou o spolupráci.

Členství vzniká na základě písemné přihlášky uchazeče schválené výborem, a to dnem zaplacení členského příspěvku za kalendářní rok, ve kterém bylo přijetí schváleno - členský příspěvek činí 200,- Kč. 

Na Vaši uvedenou emailovou adresu budete informováni o přijetí, druhu členství a bude Vám přiděleno registrační číslo. Neuhradíte-li členský příspěvek do 30 dnů, členství nevznikne (viz stanovy sdružení, článek IV. Členství).

Sdružení MYGRA-CZ, číslo účtu: 2801439071/2010,  Fio banka, a.s.

  • členské příspěvky zasílejte s VS (Vaše registrační číslo)
  • sponzorské příspěvky zasílejte laskavě s VS 999 – pokud budete požadovat doklad, kontaktujte pokladníka MYGRA-CZ: jarolimkova@mygra.cz

Přihláška k členství

Osobní údaje[zadávejte prosím ve formátu RRRR-MM-DD]
Pacient MG

Ostatní údajePole označená hvězdičkou jsou povinná