odborná pracoviště

Seznam odborných pracovišť, zabývajících se léčbou myasthenia gravis v ČR 

 

Neurologická klinika FN Brno
Jihlavská 20
625 00  Brno
kontakty:  prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
              e-mail: svohanka@fnbrno.cz

   
Neurologická klinika FN Hradec Králové
Nezvalova 265
500 05  Hradec Králové
kontakty:  MUDr. Hana Matulová
              e-mail: matulova@fnhk.cz

 

Neurologická klinika FN Plzeň
alej Svobody 80
304 60  Plzeň – Lochotín
kontakty:  MUDr. Tomáš Božovský
              
e-mail: bozovsky@fnplzen.cz

 

Neurologická klinika FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava – Poruba
kontakty:  MUDr. Olga Zapletalová
              e-mail: 
olga.zapletalova@fnspo.cz
             

              MUDr. Jana Junkerova
              e-mail: 
Jana.Junkerova@fno.cz
 

Centrum MG Praha
Neurologická klinika VFN  Praha
Kateřinská 32
120 00  Praha 2
kontakty:  MUDr. Jiří Piťha
              MUDr. Iveta Nováková
              MUDr. Michaela Týblová
              e-mail: myadisp@vfn.cz

14. 11. 2016