Program III. Valné hromady

Pozvánka na III. Valnou hromadu občanského sdružení MYGRA-CZ.

 

Zveme všechny na III. Valnou hromadu občanského sdružení MYGRA-CZ, která se bude konat v sobotu 14. května 2011 v 10.00 hodin.

Místo konání: Neurologická klinika VFN - posluchárna v přízemí, Kateřinská 30, Praha 2

Program:

 1. Zahajovací slovo předsedkyně sdružení
 2. Volba řídícího a zapisovatele VH aklamací
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise – případně rozhodnutí VH, že návrh usnesení bude zpracovávat řídící VH
 4. Zpráva Výboru o činnosti sdružení a zpráva o hospodaření za rok 2010
 5. Zpráva o vzniku LPK MYGRA-CZ
 6. Návrh Výboru na udělení čestného členství paní Vejvalkové – vdově po MUDr. J. Vejvalkovi
 7. Volba předsedy a členů výboru MYGRA-CZ
 8. Návrh termínu splatnosti a výše členských příspěvků
 9. Návrh vstupu sdružení MYGRA-CZ do mezinárodní asociace EuMGA
 10. Návrh vstupu sdružení MYGRA-CZ do Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR
 11. Plán činnosti sdružení do další VH
 12. Diskuze
 13. Schválení usnesení VH
 14. Závěr

 

Libuše Horčicová  -  předsedkyně sdružení

 

8. 4. 2011