Zpráva z mimořádné Valné hromady

Vážené členky a vážení členové občanského sdružení MYGRA-CZ! Dne 8.10.2011 se konala IV. Valná hromada našeho sdružení.

Jediným a velmi důležitým bodem této akce, byla volba předsedy sdružení a členů Výboru. Zájem o práci ve vedení MYGRA-CZ nebyl velký, ale i tuto překážku se nám podařilo překonat.

S radostí Vám představuji nové složení Výboru MYGRA-CZ:

Miriam Křivková - místopředsedkyně

Marta Kunzová - projektová koordinátorka

Martina Podlipská - projektová koordinátorka

Laděna Bucková - pokladnice

 

Na spolupráci, se všemi členy sdružení, se těší Vaše nová předsedkyně  - Helena Brůhová

zápis z VH

 

 

 

11. 10. 2011