Jednání nového Výboru MYGRA-CZ

31.10.2011 se v Praze konalo pracovní setkání Výboru MYGRA-CZ.

Tentokrát jsme se sešli v novém složení, takže prvním bodem bylo obeznámení nových členek s prací výboru a rozdělení jednotlivých kompetencí. Dále se projednával program akcí na rok 2012, realizace dvou nových čísel Kurýru, setkání s Lékařskou poradní komisí, jednání na Ministerstvu zdravotnictví, atd. Celý zápis z jednání je na požádání k nahlédnutí.

Při tomto setkání jsme zvládli udělat i několik fotografii, které naleznete ve fotogalerii. Usmívající se

Za Výbor sdružení MYGRA-CZ: Helena Brůhová

2. 11. 2011