svátky jara

velikonoční svátky

Vážené členky, vážení členové, všichni naši příznivci a blízcí!

prožijme čas sváteční v klidu, přivítejme jaro, načerpejme sílu a těšme se z probouzející se přírody ...

přeje Výbor MYGRA-CZ, z.s.

31. 3. 2021