svátky jara

velikonoční svátky

Vážené členky, vážení členové a přátelé!

Přejeme nám všem, abychom nabrali sílu z jarního slunce a probouzející se přírody kolem nás a podrželi si ji pro dny následující.

Věříme, že všichni tento sváteční čas prožijeme v klidu, se svými blízkými a hlavně ve zdraví. 

za výbor MYGRA-CZ, z.s. Miriam Křivková

5. 4. 2020