II. setkání na půdě SÚKL

30.06.2012 se uskutečnilo druhé setkání pacientských organizací se zástupci SÚKL.

V první části našeho setkání se  představil nový ředitel SÚKL - MUDr. Pavel Březovský. Dobrou zprávou pro pacientské organizace bylo, že chce i on, pokračovat  v započaté tradici  i nadále se setkávat se zástupci pacientů.

V druhé části setkání byla představena nová kniha Mgr. Tomáše Cikrta : Příběhy léků - http://www.olecich.cz/kniha-pribehy-leku . Jak je uvedeno v podtitulu knihy, jedná se o příručku pro zvídavé čtenáře, která pojednává o vzniku, vlastnostech a používání léků.

V případě Vašeho zájmu, mohu bezplatně zajistit tuto knihu k osobnímu odběru.

Helena Brůhová - předsedkyně MYGRA-CZ

 

9. 7. 2012