SETKÁNÍ VÝBORU MYGRA-CZ

Ve středu 20.06.2012 se uskutečnilo čtvrté pracovní setkání v tomto roce.

Námětů k projednání  měly členky Výboru hodně, ale pro členskou základu je asi nejdůležitější zpráva, že zajistíme výrobu silikonových náramků s nápisem: Dg. MYASTHENIA GRAVIS. O této akci budete informováni v samostatném příspěvku.

A druhá , snad, zajímavá zpráva je, že se opět uskuteční počátkem prosince, již třetí ADVENTNÍ ZÁJEZD. Všechny potřebné informace k zájezdu budou zveřejněny v průběhu července 2012.

Za Výbor MYGRA-CZ: Helena Brůhová - předsedkyně sdružení

 

21. 6. 2012