MYGRA-CZ je členem ČAVO

Česká asociace pro vzácná onemocnění

 Vážení, dovoluji si Vám oznámit, že  koncem května bylo předsednictvem ČAVO schváleno naše členství v této asociaci.

II.  celodenní setkání ČAVO  proběhne 16.06.2012 v Praze. Za MYGRA-CZ budou účastni : Helena Brůhová a ing. Petr Crha, který je také kontaktní osobou pro ČAVO. O programu a výsledcích setkání Vás budeme následně informovat.

Za Výbor MYGRA-CZ: Helena Brůhová - předsedkyně

 

Zpravodaj ČAVO  2012/1

8. 6. 2012