II. SETKÁNÍ ČAVO

Dne 16.06.2012 se konalo druhé setkání organizací pacientů se vzácným onemocněním - ČAVO.

Za MYGRA-CZ byli na této akci, která se konala opět v areálu Thomayerovy nemocnice v Praze, přítomní ing. Petr Crha a Helena Brůhová.

V dopoledním programu jako první vystoupila Ing. Marcela Lhotáková, která pohovořila o činnosti ČAVO. Dále se vystřídalo několik hostů z řad lékařů, například profesor MUDr. Milan Macek a MUDr. Kateřina Kubáčková - zástupkyně ČR ve výboru EUCERD.

Odpoledne proběhla valná hromada ČAVO.

Zápis z VH

Zpravodaj ČAVO 2012/2

Za MYGRA-CZ: Helena Brůhová- předsedkyně sdružení

9. 7. 2012