AKADEMIE pro pacienstké organizace

Vážené členky a vážení členové MYGRA-CZ, využili jsme zajímavou nabídku k účasti na projektu Akademie pro pacientské organizace 2012-2013.

Jedná se o několika měsíční studium, kterého se za naše sdružení zúčastní předsedkyně Helena Brůhová.

Akademii organizuje Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a její slavnostní zahájení proběhne 31.10.2012 v Konírně  Parlamentu ČR - Program úvodního setkání.

Témata studia jsou velmi zajímavá, například: Práva pacientů a pojistný systém, Prosazování zájmů pacientů s využitím médií v praxi, Efektivní advokační dovednosti a vyjednávání, atd. Věřím, že získané informace budou přínosné v další práci pro MYGRA-CZ.

Za Výbor sdružení: Helena Brůhová - předsedkyně

 

29. 10. 2012