Novinky

ADVENTNÍ ZÁJEZD 2011
18. 7. 2011

Milé dámy a vážení pánové, protože adventní zájezd pořádaný naším sdružením v loňském roce, měl velmi kladný ohlas, přicházíme i letos s pozvánkou na předvánoční putování. Tentokrát Vás srdečně zveme na ADVENT V GRAZU A KLÁŠTERNÍ PERLIČKY. Více

Zprávy z Valné hromady MYGRA-CZ
16. 7. 2011

Dne 14. května 2011 se konala III. Valná hromada našeho sdružení. Účast členů nebyla velká a proto pro všechny členy, kteří se nemohli této důležité akce zúčastnit, přinášíme stručný přehled novinek a změn, které VH přinesla. Více

KOALICE PRO ZDRAVÍ
12. 7. 2011

MYGRA-CZ zahajuje spolupráci s obecně prospěšnou organizací - Koalice pro zdraví Více

HIPOTERAPIE
23. 5. 2011

Hipoterapie pro pacienty s Myasthenia gravis. Po usilovném hledání se nám podařilo navázat kontakt s Hucul Clubem Zmrzlík a tak všem, kteří mají zájem, můžeme nabídnout hipoterapii na huculských koních. Více

Velikonoční svátky
18. 4. 2011

Svátky jara Více

Výzva členům sdružení
8. 4. 2011

VÝZVA ČLENŮM SDRUŽENÍ Více

Program III. Valné hromady
8. 4. 2011

Pozvánka na III. Valnou hromadu občanského sdružení MYGRA-CZ. Více

PODĚKOVÁNÍ
7. 4. 2011

Koncem března 2011 ukončila pracovní poměr zdravotní sestra Hana Trávníčková. Více