Svátky jara

Velikonoční přání

Vážení členové, přátelé a příznivci,
přejeme vám všem klidný a požehnaný čas svátečních dní. Zastavme se a nechejme se okouzlit probouzející se přírodou, dopřejme si radost ze vzájemných setkání a naberme sil pro dny všední.

velikonoce 2018

za výbor MYGRA-CZ, předsedkyně Miriam Křivková

26. 3. 2018