Pohled z obou stran

Tak zní motto pro zamýšlenou sérii seminářů, kde se budou pravidelně setkávat studenti medicíny se zástupci pacientských organizací.

První seminář se uskutečnil ve čtvrtek 11. ledna od 16.00 hodin v poluchárně 3. lékarské Fakulty UK v Praze. Toto první diskusní setkání uspořádal Kabinet veřejného zdravotníctví, v čele s proděkanem fakulty MUDr. Davicem Marxem, ve spolupráci s paní Janou Petrenko, zastupující Koalici pro zdraví.

Krom Dr. Marxe a Jany Petrenko, kteří se ujali slova jako první, přednesli svůj příspěvěk: zástupce Spojené akreditační komise MUDr. František Vlček, zástupkyně pacientské organizace Mamma Help a Diagnóza leukémie.

V následující části se pak posluchačům představili přítomní zástupci pacientských organizací: MYGRA-CZ (Miriam Křivková), Klub pacientů mnohočetný myelom, Aliance žen s rakovinou prsu, ALEN - sdružení žen postižených rakovinou, České ILCO, Sdružení celiaků ČR a Spolek pro pacienty se svalovou atrofií.

Studenti aktivně využili možnost získat v diskuzi informace od přítomných zástupců pacientských organizací, jenž jsou ve většině sami pacienty, mají tedy dost praktických zkušeností s naším zdravotnictvím. Bohužel vymezený čas setkání nestačil pro zodpovězení všech dotazů. 

Podrobnější informace o průběhu semináře - celý článek zde.

Za výbor MYGRA-CZ, Miriam Křivková

26. 1. 2018