Zpravodaj ČAVO

zpravodaj ČAVO 2/16

Česká asociace vzácných onemocnění (ČAVO) vydala nový zpravodaj.

V tomto čísle přínáší rozhovor s JUDr. Lenkou Teskou Arnoštovou, Ph.D., náměstkyní ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, o její pravidelné spolupráci s pacientskými organizacemi.

Další z článků mapuje stav Evropských referenčních sítí (ERN) a zapojení ČR do tohoto projektu.  

Celé číslo v elektronické podobě – zpravodaj.

 

Miriam Křivková

předsedkyně MYGRA-CZ

14. 2. 2017