APO Letní škola II

Druhý ročník setkání lékařské veřejnosti s pacienty a jejich pacientskými organizacemi. Cílem setkání bylo zapojení obou stran do vzájemného dialogu a přínos vyšší erudice pacientským organizacím tak, aby byly rovnocenným partnerem v komunikaci se státními orgány.

APO Letní školy se dne 30. srpna účastnilo téměř 120 zástupců z řad pacientských organizací, odborných společností ČLS JEP, státní správy, médií, průmyslu a dalších. Za MYGRA-CZ, z.s. se účastnila Miriam Křivková.

Hlavním bodem programu byly odpolední kulaté stoly rozdělené do 11 různých terapeutických oblastí, při nichž měly obě strany možnost vznést podněty směřující k bližší spolupráci. Jednotlivé debaty moderovali odborníci. 

Setkání ukončila interaktivní diskuze se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd), paní JUDr. Lenkou Teskou Arnoštovou, Ph.D., první náměstkyní MZd a panem JUDr. Radkem Policarem, náměstkem pro legislativu a právo MZd.

Miriam Křivková

30. 8. 2016