ZÁPIS MYGRA-CZ, z.s.

V souladu s Novým občanským zákoníkem (převod občanských sdružení na spolky) bylo třeba do konce roku 2015 podat návrh na změny v zápisu do spolkového rejstříku u příslušného soudu.

Pro podání bylo třeba splnit veškeré náležitosti - změnit stanovy a název naší organizace (obě změny byly schváleny na VI. valné hromadě konané 17. října 2015 v Praze), zajistit potvrzení majitele domu se souhlasem umístění sídla společnosti a čestná prohlášení statutárních zástupců s jejich souhlasem k zápisu do rejstříku - vše s úředně ověřenými podpisy, přiložit zápis z Valné hromady a vyplněný formulář.

Naše organizace spadá pod Městský soud v Praze, kam jsme návrh podali na začátku prosince 2015. Usnesením ze dne 15. prosince 2015 byly přijaty a zapsány do spolkového rejstříku navrhované změny. Ještě bylo třeba vyčkat až proběhne lhůta, kdy bylo možno se proti tomuto usnesení odvolat.

Lze tedy konstatovat, že tímto máme transformaci na spolek řádně ukončenou, usnesení již nabylo právní moci.

 

za výbor MYGRA-CZ, z.s. Miriam Křivková

 

30. 1. 2016