Situace pacientů a možnosti řešení - SEMINÁŘ

Na poslední únorový den (29.2.2016) uspořádalo ČAVO ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR seminář:

"Den vzácných onemocnění: situace pacientů a možnosti řešení".

Seminář se uskutečnil pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka a místopředsedů Výboru pro zdravotnictví MUDr. Davida Kasala a MUDr. Jaroslava Krákory.

Za naši organizaci se zúčastnila Miriam Křivková.

Hlavním závěrem je potřeba vytvořit podmínky pro vznik národní síťě center pečujících o pacienty se vzácným onemocněnímMinisterstvo zdravotnictví ČR by mělo urychleně dokončit legislativní podmínky pro udělení statutu center a tím umožnit jejich následné začlenění do nově se vytvářející Evropské referenční sítě.

Pozvánku s programem, jednotlivé prezentace, fotografie a zvukový záznam celého semináře naleznete ZDE.

Za výbor MYGRA-CZ: Miriam Křivková

29. 2. 2016