Smutné oznámení o úmrtí

Vážení, přináším smutnou zprávu o úmrtí významného chirurga pana docenta MUDr. Václava Šmata

Docent Václav Šmat zemřel 29.07.2013 ve věku 91 let. Poslední rozloučení se koná 6.08.2013 v 10:15 v Praze v Motole.

Řada "myateniků" toho vynikajícího lékaře poznala při operaci brzlíku. Byl dlouholetým zaměstnancem III. chirurgické kliniky v Praze a nesmazatelně se zapsal do srdcí spolupracovníků i pacientů.

ČEST JEHO PAMÁTCE!

parte

Za MYGRA-CZ. Helena Brůhová, předsedkyně o.s.

 

2. 8. 2013