ÚHRADA ČLENSKÉHO PŘISPĚVKU

Vážené členky a vážení členové MYGRA-CZ,

dovoluji si Vás upozornit na změny související s úhradou členských příspěvků na rok 2012.

V letošním roce dochází ke třem podstatným změnám:

1) III. Valná hromada  jednomyslně odhlasovala zvýšení členských příspěvků na částku 200,- Kč za každého člena.  Výbor MYGRA-CZ odsouhlasil, aby karta pacienta s MG, který je členem sdružení, byla vydávána v letošním roce bezplatně.

2) III. Valná hromada přijala stanovení pevného termínu úhrady členských příspěvků. V letošním roce je povinností každého člena sdruženín (neplatí pro čestné členy), aby uhradil členský poplatek 200,- Kč nejpozději do 31.března 2012.

3) Od ledna 2012 dochází ke změně bankovního účtu sdružení. Nové číslo účtu je 205189978/0600 GE Money Bank, a.s. Prosím, provádějte všechny úhrady pouze na tento účet. Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo, které Vám bylo přiděleno při přihlášení do sdružení. V případě nejasností, ohledně členského čísla, kontaktujte paní L.Buckovou - buckova@mygra.cz.  Děkuji za pochopení.

Helena Brůhová - předsedkyně MYGRA-CZ

 

 

4. 1. 2012