Návrh změny stanov MYGRA-CZ

Předkládáme návrh změny stanov občanského sdružení MYGRA-CZ, které bychom chtěli schválit na valné hromadě 16.5.2010. Případné připomínky můžete zasílat na e-maily členů výboru nebo je předložit v písemné podobě před začátkem valné hromady. Výbor sdružení

 
NÁVRH STANOV NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ

Stanovy MYGRA-CZ

 

28. 4. 2010