Svátky jara

Velikonoční svátky

Vážení členové a přátelé našeho sdružení,
přejeme Vám  klidné a požehnané dny velikonočních svátků.

Výbor sdružení MYGRA-CZ

3. 4. 2012