VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ a VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ EuMGA

5. mezinárodní výroční zasedání a valné shromáždění se uskuteční 7.5.2014 v Berlíně.

Toto setkání proběhne v rámci schůzky členů Eurordis a Evropské konference vzácných nemocí - ECRD 2014.

První část jednání bude vyhrazena valnému shromáždění EuMGA, na němž budou předloženy zprávy vedení a následně proběhnou volby do Rady/Výborů ředitelů pro nadcházející rok.

Druhá část zasedání "Koutek sdružení" je setkáním organizací pacientů trpících myasthenia gravis z celé Evropy a proběhne formou přednášek, prezentací a debat. www.eumga.eu

I MYGRA-CZ bude mít na této mezinárodní akci dva své zástupce. Podrobné informace z jednání přineseme v dalším čísle časopisu Kurýr nebo formou newsletteru.

Za výbor MYGRA-CZ: Helena Brůhová, předsedkyně

14. 4. 2014