Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

zpětné vyplacení invalidního důchodu Jana

V roce 2009 mě byl přiznán částečný invalidní důchod. Byl mi vyplacen rok zpětně - od ledna 2008.
V současné době jsem zjistila, že dle lékařských zpráv jsem mohla částečný invalidní důchod pobírat již v roce 2005 (selhávání ledvin). Je možné požádat ještě nyní o zpětné vyplacení důchodu, pokud ano za jaké roky.
Děkuji 26. 2. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Jano,
nárok na důchod a jeho výplatu upravuje zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - tzv. důchodový zákon.
Pro Váš dotaz je nejdůležitější ustanovení § 55 odstavec 2) a proto Vám jej cituji:
§ 55
(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží.

Vzhledem k tomuto ustanovení zákona Váš nárok z roku 2005 již zanikl a nelze o něj zpětně požádat.
JUDr. Ivo Kadlec 27. 2. 2013

řemeslnici a zaloha jana

maji mně dělat koupelku mam strach abych nepřišla o zalohu řemeslnik chce 6O% celkove ceny 6. 2. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Prosím všechny tazatele o správné pochopení této právní on-line poradny. Tato poradna by měla sloužit především členům MYGRA-CZ nebo hlavně pacientům s myasthenia gravis a to k řešení problémů souvisejících s jejich onemocněním. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ, o.s. 13. 2. 2013

řemeslnici a zaloha jana

maji mně dělat koupelku mam strach abych nepřišla o zalohu řemeslnik chce 6O% celkove ceny 6. 2. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Jano, ptáte se na obchodní záležitost, která nesouvisí s činností Mygry-cz, a při tom ještě nespecifikujete, kde, jak a především kdo Vám má koupelnu dělat, zda je to Vaše žádost a mnoho jiných detailů do své otázky nedáváte. Z otázky není ani zřejmé, kdo je zhotovitelem, který Vám bude koupelnu renovovat, jaké má reference, kdo Vám ho doporučil, či jakým způsobem jste si jej vybrala k provedení práce. Nicméně Vám na stručnou Vaší otázku odpovím. Jedná se o obchodní vztah mezi Vámi, jako zadavatelem (pokud jím není někdo jiný), a zhotovitelem, který nabízí Vámi požadované dílo provést. Z právního hlediska bych doporučoval se zhotovitelem uzavřít písemnou smlouvu o díle dle obchodního zákoníku a v této stanovit podmínky uskutečnění díla -koupelny, cenovou nabídku, termín ukončení a předání stavby, záruky za odvedené dílo, případně sankční podmínky za nesplněná ujednání. Pokud budete smluvně panu zhotoviteli - řemeslníkovi, vyplácet zálohovou částku, prosím nechte si ji od něho potvrdit, ale na základě vloženého ustanovení v uzavřené smlouvě o dílo.
Přeji Vám paní Jano, aby Vaše koupelna zářila a Vy jste s řemeslníkem nemusela jít do soudního sporu, pro který by jste měla případné podklady uzavřenou smlouvou 10. 2. 2013

nárok na příspěvek při invaliditě 2 stupně Romana Svobodová

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jménem svého strýce,zda má nárok na nějaké soc.příspěvky.Má 2.st.invalidity a pobírá 5600kč.popř.na který úřad se máme se žádostí obrátit.Prosím o zaslání odpovědi na mailovou adresu.Děkuji Svobodová 16. 1. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Svobodová k Vašemu dotazu uvádím, že systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné.
Vzhledem k tomu, že jste o svém strýci neuvedla žádné rozšiřující informace, předpokládám, že by připadal v úvahu příspěvek na bydlení.
Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech.
Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.
Tam Vám také odpoví na otázku, zda strýc může tento příspěvek dostat.
Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.
Adresu krajské pobočky a pobočky pro hlavní město Prahu naleznete na http://portal.mpsv.cz/ssp/local.
Formuláře žádostí naleznete na http://forms.mpsv.cz/sspforms/.

Srdečně zdraví JUDr. Ivo Kadlec 18. 1. 2013

sankční vyřazení s UP Vladimíra Smetanová

Dobrý den,
obracím se na vás s žádosti o právní radu.
Chtěla bych se zeptat na nebezpečí zpětného sankčního vyřazení z evidence UP.
Můj syn byl veden v evidenci UP od 15.4.2012 do 15.6.2012.
Od 23,42012 do 30.4.2012 pracoval u svého kamaráda jako řidič náklaďáku,ale neměl uzavřenou žádnou smlouvu.
vypisoval papíry, tak jako každý profesionální řidič(pu´tovky,kolečka.),takže k jeho smůle by nebylo těžké dokázat, že v té době pracoval.
Od 16.6.2012 pracoval jako zedník a měl řádně uzavřenou pracovní smlouvu.Smlova byla na dobu určitou do30.9.2012.
Od 1.10.2012 dosud je veden v evidenci Up a pobírá podporu v nezaměstnanosti.

-Chtěla bych se zeptat,zda v případě, že by se UP dověděl o tom, že syn v dubnu bez smlouvy pracoval, mohl syna zpětně vyřadit a požadovat vrácení podpory?

-zda by to zpětné vyřazení mělo vliv na nynější evidenci, když sankčně vyřazený uchazeč se může zaregistrovatnejdříve po 6 měsících od vyřazení?

-§30 odst.1 písm. e zák. 432/2004 Sb.
říká:
Uchazeče o zaměstnání úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci.
Zajímalo by mne, zda podmínkou pro vyřazení je aby uchazeč byl přistižen při výkonu nelegální práce v době, kdy je veden v evidenci, anebo stačí, když se prokáže, že v době kdy byl veden v evidenci vykonával nelegální práci.
Ikdyž to je třeba 2 roky co se to stalo?Mohlo by dojít k spětnému vyřazení?
Za odpověď předem děkuji
S pozdravem Smetanová
12. 11. 2012

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.:
Dobrý den přeji paní Smetanová. Na Vámi položený dotaz odpovídám přímo slovy zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kde v 3 odstavci § 30 je stanoveno, že: "vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se provede dnem, kdy nastala některá ze skutečností uvedených v odstavcích 1 a 2." Úřad práce by tedy mohl ze zákona provést rozhodnutím vyřazení, pokud by se o skutečnosti výkonu nelegální práce dozvěděl. Z Vašeho dotazu vyplývá, že zatím k tomu nedošlo, protože syn je v současnosti veden jako uchazeč o zaměstnání u téhož úřadu práce, ke kterému v rozhodném období (výkonu nelegální práce) především nesplnil zákonnou oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2. Vzhledem k tomu, že v inkriminované době nejen pobíral neoprávněně finanční podporu, ale zároveň za něj stát hradil zdravotní pojištění, dopustil se hrubého porušení zákonem stanovených povinností a za to by mohl být správním rozhodnutím sankcionován v období do 3 let od rozhodné skutečnosti, ve smyslu věty druhé odst. 3 § 30 zákona.
Zdraví JUDr. Ivo Kadlec 21. 11. 2012

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná