Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

dotaz Lenka Skačanová

Dobrý den,mám diagnostikovanou myastenii gravis jsem 3měsíce po operaci..ted mám nastoupit do práce jako pokojská v hotelu..beru léky,ale stále potíže s únavou a polykáním..chci se zeptat jestli mám nárok alespon na částečný invalidní důchod.. díky.. 9. 5. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Skačanová,
obrátila jste se na mne s otázkou, ke které musím konstatovat, že se nejedná o právní posouzení, zda máte nebo nemáte nárok na přiznání některého stupně invalidity. Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů provádí lékaři posudkové služby České správy sociálního zabezpečení.
Mohu pouze pro Vaši informaci uvést, že pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.
Jestliže by Vaše pracovní schopnost poklesla:
nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jednalo by se o invaliditu prvního stupně,
nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jednalo by se o invaliditu druhého stupně,
nejméně o 70 %, jednalo by se o invaliditu třetího stupně.
Žádost o invalidní důchod se podává na oddělení důchodového pojištění příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/PSSZ/MSSZ"). Rozhodnutí o invaliditě pak vydává Česká správa sociálního zabezpečení.
S pozdravem JUDr. Ivo Kadlec
9. 5. 2013

právo na informace Miroslav.S.

Dobrý den,tak jako mnoho jiných lidí jsem byl přeřazen LPK ze třetí skupiny ID do druhé.Rok na to,po zhoršení zdr.stavu,jsem podal žádost na změnu ID,jsem kardiak a tuto změnu mi doporučil kardiolog i pisemně ve zprávě pro LPK.Lékařka LPK změnu zamítla s tím,že mám jen trouchu ucpané cévky na srdci,pět infarktů a doporučeny čtyři by-pssy,které při operaci nestihli udělat,tak udělali jen dva.O spánkove apnoe a poruše spánku,kterou mi léčí čtyři roky,spím cca 3 hod/den označila jako drobný problém.Chci podat námitku a chtěl bych vědět,zda lékařka která mne posuzovala byla řádně proškolena v zákonem stanoveném termínu,kdo ji proškoloval a jakou specializaci tato lékařka má.Mám na tuto iformaci od ČSSZ právo?Děkuji za odpověď.
S pozdravem Miroslav S. 29. 4. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Miroslave. S.
K Vašemu dotazu ze dne 29. 4. 2013, zda máte právo položit ČSSZ otázku na proškolení lékařky, která posuzovala Váš zdravotní stav, kdo ji proškoloval a jakou specializaci tato lékařka má, Vám odpovídám i já tak, že posudkové lékařství je specializovaný atestační obor a posuzovat zdravotní stav pro účely provádění sociálního zabezpečení mohou jen kvalifikovaní odborníci v daném oboru, kteří splňuji kvalifikační předpoklady stanovené zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 185/2009 Sb., v platném znění.
ČSSZ i na svých webových stránkách uvádí, že všichni lékaři jsou v rámci tohoto oboru každoročně proškolování v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů a to znamená, že i ta "Vaše" lékařka musí mít zákonnou způsobilost a pravidelné proškolování. Bližší údaje Vám k její osobě jistě nesdělí, protože by to bylo v konfliktu s ochranou osobních údajů. Píšete rovněž, že budete proti rozhodnutí podávat opravný prostředek, v něm můžete uplatnit své pochybnosti o erudici posouzení Vašeho stavu oproti lékařským posudkům z odborných pracovišť, kde Vás léčí.
Přeji Vám hodně úspěchů v boji s byrokracií, která z Vás dělá úplně zdravého.
JUDr. Ivo Kadlec
10. 5. 2013

invalidní duchod Václav Boháč

Dobrý den,prosím jestli byste mi mohl poradit.Je mi61 let,20 let jsem pobíral plný invalidní duchod.Letos v lednu mi ho snížili na 2 stupen.Jsem přihlášen na uřadu práce a k čid pobírám podporu.Za rok a pul jdu do starobního duchodu. CHtěl bych vědět z čeho se mi starobní duchod bude počítat.Nebylo by lepší jít do předčasného duchodu? Plný inv.duchod byl 12303 ted 7317 a podpora.Moc děkuji Boháč 8. 4. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Boháči,
automaticky budete do starobního důchodu převeden při dovršení 65 let. Samozřejmě můžete (ale nejste povinen) o něj po dovršení zákonné doby stanovené pro odchod do starobního důchodu i předčasně. Předčasný důchod však vždy bývá nižší než řádný, který může zůstat ve výši dosud vyplácené částky, případně i vyšší, pokud budou započítávány Vaše přivýdělky. Ze všech dosahovaných částek je důchod vypočítáván. Bližší informace k jednotlivým druhům důchodů můžete získat na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení - www.cssz.cz.
Srdečně zdraví JUDr. Ivo Kadlec 14. 4. 2013

částečný důchod Pavel

Dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli bych měl nárok na zpětný nárok na částečný důchod? V roce 2005 mi byl přiznán vzhledem k dopravní nehodě jen na rok a pak mi ho sebraly. Při teto nehodě jsem utrpěl 35% popálenin 3stupně a zlomeninu stehení kosti a trvalé poškození kloubů levé ruky v posudku mam i že nesmim pracovat v zimě a horku. Po roce co jsem měl tento částečný důchod mě pozvali před komisi a tam mi zdělili že pravou ruku mam v pořádku tak nemam nárok. Jaký je váš na to názor? děkuji Pavel 25. 3. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane "Pavle",
nárok na důchod a jeho výplatu upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - tzv. důchodový zákon, který v ustanovení § 55 odstavec 2) říká, že:
"nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží".
Vzhledem k tomuto ustanovení zákona Váš nárok z roku 2005 již zanikl a nelze o něj zpětně požádat.

K druhé části Vašeho dotazu, na můj názor na posouzení činnosti komise o posouzení Vašeho zdravotního stavu, musím s politováním konstatovat, že jsem právníkem bez lékařského vzdělání a proto nemohu tuto skutečnost posuzovat. Celou problematiku nové úpravy v posuzování nároků na důchody podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, která nastala s účinností od 1. 1. 2010 jsem popsal tazateli panu Jaroslavu Čelikovskému a dotazu i předcházejícího tazatele - na téže straně Mygra-cz.
Doufám, že citace nové právní úpravy a rada kam se obrátit pomůže i Vám.
Srdečně zdraví JUDr. Ivo Kadlec 26. 3. 2013

Částečný invalidní důchod 1.stupně Jaroslav ČELIKVSKÝ

Dobrý den.

Mám postižený zrak glaukom-zelený zákal ve středu oka a mám část.inv.důchod 1.stupně. Po dlohodobé léčbě na pražské klinice jsem obdžel návrh na inv.důchod 19.11.2008. Má míra poklesu schop. soust.výděl.činnosti činí méně než 66%. Dlouho době nepříznivý zdravotní stav umožňující soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek. Posuzovaný není schopen práce fyzicky náročné a práce s požadavkem na prostorové vidění.
Zajímalo by mne, do které správné stupnice I.II. patřím od 1.1. 2010 ? Předem děkuji. Jaroslav 18. 3. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Jaroslave,
s účinností od 1. 1. 2010 došlo k zásadním změnám v posuzování nároků na důchody podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a ve způsobu stanovení jejich výše.
Nová právní úprava již nerozlišuje invaliditu plnou a invaliditu částečnou. Invalidita je nově vymezena jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 %. Podle míry poklesu pracovní schopnosti pojištěnce zákon o důchodovém pojištění rozlišuje 3 stupně invalidity.
Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:
• nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně
• nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně
• nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně
Dle Vašeho vyjádření v dotazu máte přiznanou invaliditu prvního stupně od roku 2008 a Vaše "míra poklesu schop. soust. výděl.činnosti činí méně než 66%.", což by odpovídalo invaliditě druhého stupně, protože částečná invalidita, která trvala ke dni 31. prosince 2009, se považuje od 1. ledna 2010 za invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %.

Doporučuji Vám proto obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ),místně příslušnou, kde Vám poskytnou podrobné vysvětlení a odbornou pomoc, případně rozhodnutí o nové klasifikaci invalidity.

Srdečně zdraví JUDr. Ivo Kadlec
20. 3. 2013

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná