Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

Posuzování pracujícího invalidy ve starobním důchodě, při kontrole počtu zaměstnaných zdravotně postižených v organizaci. Milan Pospíšil

Dodrý den,
Vážený pane doktore,
Děkuji za vyčerpávající odpověď. V souvislosti se zaměstnanými ID, kteří již pobírají důchod starobní, mám ještě jeden dotaz. Jakým způsobem hodnotí kontrolní orgán ČSSZ, při kontrole počtu zaměstnaných zdravotně postižených, tohoto zaměstnance? Zahrne jej do počtu zdravotně postižených, které má organizace povinnost zaměstnat, či ne? Zjednodušená praxe při takovéto kontrole totiž je, spočítat počet osob, pobírajících invalidní důchod.
Děkuji za odpověď. 13. 8. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Dobrý den Vám přeji pane Pospíšil. K Vašemu dnešnímu dotazu musím konstatovat, že nejsem pracovníkem a ani spolupracovníkem ČSSZ a proto nemohu na tuto Vaši velmi specifickou otázku odpovědět. Tento dotaz prosím adresujte přímo kontrolnímu orgánu ČSSZ.
Přeji Vám hodně zdraví a ještě dlouhou dobu pracovní aktivity.
JUDr. Ivo Kadlec 13. 8. 2013

daň se mzdy u pracujícího invalidy ve starobním důchodě Milan Pospíšil

Dobrý večer,
Mnoho let jsem pobíral ID, a současně jsem byl zaměstnán. Poté, po dosažení věku 65 let mne automaticky ČSSZ převedla invalidní důchod na starobní. Stále jsem však zaměstnán. Můj dotaz tedy zní : mám stále právo na slevu na daní se mzdy ? V případě že ano, jak doložit mzdové účtárně či FÚ tuto skutečnost ?
Mám za to, že tím že mi byl vyměřen starobní důchod, jsem nepřestal být invalidní.
Děkuji za odpověď. 8. 8. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Pospíšil,
zákon o daních z příjmů upravuje ve svém § 38 l "Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků u plátce daně.
Na Váš dotaz, protože v něm neuvádíte ve kterém stupni Vaše invalidita byla vedena, odpovídám citací příslušných odstavců tohoto paragrafu, které se týkají všech stupňů s podtržením té části, která se týká Vašeho nároku na poskytnutí slevy :
"(2) Nárok na poskytnutí slevy na dani podle § 35ba při stanovení daně nebo záloh prokazuje poplatník plátci daně
c) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník pobírá jiný důchod z důchodového pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, nebo o tom, že mu zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu, anebo je-li poplatník invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni,
d) průkazem ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem a uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. e),
Máte správně za to, že zákonným přechodem z invalidního do starobního důchodu se Vaše zdravotní postižení nemění.
Srdečně zdraví JUDr. Ivo Kadlec
13. 8. 2013

Invalidní důchod Renata

Děkuji Vám za zodpovězení.Doplnim jenom to,že jsem byla ny přezkoumání mého zdravotního stavu k pobírání ČID a tam právě usoudili že můj zdravotní stav nedosahuje určených bodů.Tam jsem převzala rozhodnutí že již nejsem invalidní.Tak mi šlo jenom o to jestli mám čekat na zprávu ještě z Prahy.Děkuji.renata 10. 7. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Renato, doplněním Vašeho dotazu se moje odpověď samozřejmě mění tak, že pokud jste již převzala Rozhodnutí posudkového lékaře, pak nečekejte na žádné jiné z Prahy. Proti tomuto můžete učinit obranu svého stavu podáním tzv. námitek proti rozhodnutí. Námitky je možno podat do 30 dnů od oznámení rozhodnutí a je nutné je zaslat přímo České správě sociálního zabezpečení.
Tolik k Vašemu doplněnému dotazu.
Zdraví a palce drží JUDr. Ivo Kadlec 11. 7. 2013

Invalidní důchod Renata

Dobrý den.Pobírala jsem ČID 1.stupně 10 let.nyní mi je 51.Při poslední LPK mi jej odebrali a Snížili Z 36 procent na 2é procent.Z p Prahy mi ještě nepřišlo rozhodnutí a chci podat námitku.Musim počkat na toto rozhodnutí a nebo můžu jednat už ted?Děkuji a s pozdravem Renata 10. 7. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Renato, nevím, jak jste se dozvěděla o skutečnosti o které píšete, když jste ještě tuto nedostala potvrzenou Rozhodnutím. Námitku můžete podat na základě obdrženého rozhodnutí, protože to bude obsahovat i skutečnosti o které se opírá a proti nim vlastně zahájíte svoji obranu.
Přeji Vám úspěch a jsem s pozdravem JUDr. Ivo Kadlec 10. 7. 2013

invalidní duchod Marcela

Muj manžel letos utpěl CMP,stále se mu točí hlava,ma ucpávání krkavice,chtěla bych se zeptat jestli muže dostat invalidní duchod je mu 56 let.Děkuji za odpověd 22. 6. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Bohužel se vážená paní Marcelo nejedná o právní posouzení, ale výhradně o lékařské. Jako právník mohu odpovědět, že může invalidní důchod dostat, pokud posudkový lékař uzná některou z podmínek, které jsem popsal k předcházejícímu dotazu paní Lence Skačanové.

S pozdravem JUDr. Ivo Kadlec 22. 6. 2013

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná