Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

postup při odvolání Lenka Pečená

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc či radu, jak mám postupovat při odvolání. Byla mi zamítnuta žádost o dávku státní sociální podpory - sociální příplatek. Je mi 43 let, pobírám plný invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Dále pobírám příspěvek na péči ve stupni I. ve výši 800,- Kč. Téměř každý měsíc prodělávám epileptické záchvaty. Jsem po těžké operaci hlavy - úraz. Mám stále velké problémy s krátkodobou pamětí a ještě mám problémy s rukou ( třes ). Léčím se na neurologii v Táboře. Docházím pravidelně k psychiatrovi a psychologovi. Trpím nespavostí, depresemi a mám problémy s udržením rovnováhy. OSSZ v Táboře mi bylo sděleno, že mám doložit veškeré zprávy týkající se mého zdravotního stavu. Toto jsem splnila a přesto v odůvodnění Úřadu práce v Táboře, odboru státní sociální podpory mi bylo sděleno: \" Vzhledem k tomu, že nesplňuji podmínky nepříznivého zdravotního stavu, nevzniká mi nárok na výše uvedenou dávku.\" Do 15 dnů se mohu odvolat ke Krajskému úřadu. Není mi jasné, proč mi byla žádost zamítnuta. Asi jsem zcela \" ZDRAVÝ ČLOVĚK \". Zajímalo by mě, zda mám právo k nahlédnutí vypracovaného posudku posudkovým lékařem v mém spise. A zároveň Vás skutečně moc prosím o zaslání vzoru k odvolání. Předem Vám moc děkuji a přeji hezký den. 4. 4. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.:
Vážená paní Pečená. K Vaší prosbě sděluji, že máte právo k nahlédnutí do dokumentace, která byla vedena v rámci vyřizování Vaší žádosti a máte možnost se seznámit i se závěry posudkového lékaře v dokumentaci založené. Právě s těmito závěry by bylo možné polemizovat v rámci Vašeho odvolání. K odvolání Vám poskytuji možný vzor, který prosím naplňte konkrétními údaji týkající se úřadu ke kterému se odvoláváte, rozhodnutím a Vašimi údaji. Jenom připomínám, že stanovenou dobu pro odvolání nelze překročit, protože by odvolání po termínu bylo odmítnuto.
Vzor.
Krajský úřad……..
odbor sociální péče a zdravotnictví
adresa……….

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání dávky státní sociální podpory - sociální příplatek

Odvolávám se do rozhodnutí Úřadu práce v Táboře……..(opíšete jeho celý název, uvedete který orgán rozhodl a kterého dne), kterým bylo rozhodnuto, že „nesplňuji podmínky nepříznivého zdravotního stavu a z toho důvodu mi nevzniká nárok na uvedenou dávku“.
Ke svému odvolání uvádím, že mám za to, že svůj zdravotní stav jsem dostatečně doložila……………..(uvedete veškeré doklady, které jste předložila), ale nebyly dostatečně zhodnoceny při vypracování napadaného rozhodnutí. Především tyto zdravotní potíže………………………(vypíšete dle jednotlivých dokladů), které mi ztěžují životní podmínky .
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doufám, že mému odvolání bude vyhověno.
S pozdravem (podpis a
uvedení Vaší adresy)

Srdečně zdravím a přeji úspěch. JUDr. Ivo Kadlec
7. 4. 2011

Možnost odvolání Vojtěch Pich

Dobrý den.
Prosil bych o pomoc.Otec dva roky pobírá plný invalidní důchod.Má Artrózu třetího stupně na obou nohách.Těžké poškození periferních nervů na nohách.3x denně bere analgetika proti bolesti,bez holí prakticky není schopen pohybu.Letos v únoru byl u zkušební komise,která rozhodla o snížení třetího stupně invalidity na stupeň druhý,a tudíž na pobírání polovičního invalidního důchodu.Zkušební komise se skládala z jednoho doktora a jedné zapisovatelky.Chtěl bych se zeptat,zda je takový postup v pořádku,jestli by se zkušební komise neměla skládat z více posudkových lékařů,a je-li možné se v případě nesouhlasu nějakým způsobem odvolat a jakým způsobem postupovat.Děkuji.
Vojtěch Pich 13. 2. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Dobrý den pane Pich. Váš dotaz se týká posudkové služby, která vypracovává posudky pro účely sociálního zabezpečení. Ptáte se na správnost počtu posuzujících. Jedná se o posudkového lékaře, nikoli o komisi v širším slova smyslu (tedy vždy o jednu osobu, která posuzuje zdravotní stav). Jde o vžitou praxi a na ni nelze cokoliv měnit.
Posudky o zdravotním stavu jsou podkladem orgánu, který podle zákona rozhoduje o dávce nebo službě. Protože nejsou rozhodnutími nelze proti nim podávat opravné prostředky.
Jiné to je v případě nesouhlasu s rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, vydaném v prvním stupni správního řízení. V takovém případě lze podat odvolání k nadřízenému orgánu. Výjimku tvoří např. dávková rozhodnutí ve věcech důchodu, proti kterým lze podat námitky, o nichž rozhoduje orgán, který rozhodnutí vydal. Jako možný opravný prostředek lze podat žalobu k soudu, ale až po skončení odvolacího řízení správního anebo - jde-li o věci důchodového pojištění, až po skončení řízení o námitkách.
Pro účely odvolacího řízení správního podávají posudky o zdravotním stavu posudkové komise MPSV, pokud v předcházejícím řízení podával posudek úřad práce (před 1.7.2009) nebo OSSZ. Posudkové komise MPSV dále podávají posudky pro účely soudního řízení zejména ve věcech žalob proti dávkovým rozhodnutím ve věcech důchodu.
Hodně trpělivosti a drobných úspěchů v boji s chorobami přeje JUDr. Ivo Kadlec 16. 2. 2011

K dotazu paní Skipalové šírová

pane doktore, řešila jsem stejný problém jako paní Skipalová, kdy jejímu otci nepřiznali označení na vůz, prosím pošlete ji moji radu.
Všeobecně si posudkoví lékaři neví s touto chorobou rady a
„ §26 jim říká
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.“.
Mám zkušenost že následující věta v lékařské zprávě jim pomůže rozhodnout kladně.
¨Pacientův dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky.
Věřím že pomůže nejen paní Skipalové ale i ostatní přiznejme si že posudkoví lékaři převážně starší generace nemají s mzasthenií pražádné zkušenosti, osobně jsem zažila když se posudkář zeptal \"a co to je?\"
10. 2. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Šírová, vemi Vám děkuji za doplnění informací pro paní Skipalovou. Vaší radu si paní Skipalová , jako i ostatní čtenáři stránek Mygra.cz, přečte, protože jsou v oddělení odpovědi právníka volně přístupné. Váš přístup se mi velmi líbí, protože rozšiřuje teoretické odpovědi o velmi cenné praktické zkušenosti. Děkuji Vám za to a myslím, že i další čtenáři Vám za poradenskou iniciativu budou vděčni. JUDr. Ivo Kadlec 16. 2. 2011

EXEKUČNÍ PRODEJ NEMOVITOSTI Tereza

DOBRÝ DEN ,MÁM DOTAZ MŮŽE MI EXEKUTOR PRODAT NEMOVITOST KDYŽ MÁM NA DŮM HYPOTÉČNÍ ÚVĚR A PO DOBU SPLÁTEK MÁM V KATASTRU ZÁSTAVNÍ PRÁVO BANKOU.HYPOTÉKU PLATÍM BEZ PROBLÉMU ALE MÁM DLUH VE VÝŠI CCA 109TIS U JINÉ BANKY KTERÉ JSEM JEDNORÁZOVĚ POSLALA 49TIS A ONI POŽADUJÍ MĚS.SPLÁTKU 20TIS COŽ NENÍ ANI MŮJ MĚS.PŘÍJEM JSEM NEZAMĚSTNANÁ A BANKA MI VYHROŽUJE PODÁNÍM ŽALOBY A NÁSLEDNĚ PRODEJEM NEMOVITOSTI .SNAŽILA JSEM SE Z BANKOU DOMLUVIT ŽE JIM MOHU POSÍLAT MĚS.SPLÁTKU 5TIS ALE TO ONI NECHTĚJÍ A STÁLE MI VYHROŽUJÍ PRODEJEM DOMU.MŮŽETE MI PROSÍM PORADIT JAK NADÁLE POSTUPOVAT? DĚKUJI 23. 1. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Terezo, exekučnímu titulu k vymožení pohledávky musí předcházet pravomocné rozhodnutí soudu ve věci. Teprve na jeho základě může exekuční úřad konat a stanovovat věci nebo účty, které budou sloužit k uspokojení výkonu rozhodnutí. Tomu všemu však může předcházet mimosoudní vyrovnání, kterému je dávána v našem právním řádu přednost. Proto moje rada zní, snažte se dohodnout s bankou na splátkovém kalendáři abyste předešla žalobě. Držím palce JUDr. Ivo Kadlec 27. 1. 2011

co mám dělat Zuzana Hloušková

Vážený pane doktore.
Můj manžel má ty to zdravotní problémy.M160 primární koxartrózu oboustrannou.p.k.k.je v II-III stupeň.M5457 Cervikobrachiání syndrom do ruky-bolesti dolní části zad:bederně-křížová krajina.Pak má Chronický polytopní VAS celé páteře osteoporosa,omezení rotace celé páteře-těžké bolestivé vícečetné postižení hybného aparátu.Skoliózu-osteoporosu-těžké blokády LS.Bere léky oxycontin 120 mg ráno-večer plus léky od psychiatra Gordius 100mg ráno-večer. Po operaci kyčelního kloubu 2008 má o 1 cm delší nohu a dodnes chodí o f.holí pro bolesti-přesto že kloub je dobře usazen.Vážený pane doktore já jsem moc zoufalá protože nikdo není schopen my vysvětlit proč mu byl odebrán invalidní důchod a byl nahnán do práce na 4 hodiny.Manžel má nesmírné bolesti v noci nespím pro jeho naříkání a nespavost jsem i já postižená.Opiáty mu předepsala lékařka tak berou manžela jako narkomana a to je to nejsmutnější.Nikdo ani nepohlíží na skutečnost že je manžel i pod vlivem léků a rozhodně by do práce nemohl.Vážený pane doktore prosím Vás o jakoukoliv odpověd co mám dělat. S úctou a s pozdravem Vám děkuje Zuzana 20. 1. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Hloušková, posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti upravuje zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy v sociálním zabezpečení. Informace, které jste ve svém dotazu shrnula by měly být potvrzeny lékařsky právě pro orgán, který rozhoduje o přiznání nebo odnětí stupně ztížení zdravotního stavu pro výkon pracovní činnosti. Nikdo jiný není oprávněný o tom rozhodovat než revizní lékař okresní správy sociálního zabezpečení. S pozdravem JUDr. Ivo Kadlec<br /><br />
27. 1. 2011

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná