Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

změna invalidity 3 na stupen 1 minařík zdeněk

Dobrý den .Prodělal jsem operaci zhoubného nádoru na mozku-anaplastický astrociton-ozařování, chemo 14 dní pro špatný krevní rozbor.Z potíží uvádím-nespavost horší pamět velká ůnava, křeče svalstva při námaze, celková sabost- na zvracení,silné svědění pokožky způsobené kontrasními látkami atd. prosím o radu děkuji 21. 6. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Minařík, lituji, ale tento dotaz prosím směřujte na posudkového lékaře odboru sociální péče a zdarvotnictví Krajského úřadu, který je příslušný Vašemu bydlišti, protože se jedná o zdravotní posouzení a nikoliv právní problém.
JUDr. Ivo Kadlec<br />
23. 6. 2011

stupeň invalidity Jana

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jaký bývá stupeň invalidity s bipolární afektivní poruchou?Mám psychotické i somatické potíže.Děkuji 7. 6. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Dobrý den vážená paní Jano.
Váš dotaz nejsem schopen zodpovědět, protože se týká celkového zdravotního a nikoliv právního posouzení. Bohužel jsem jenom právník. Dopručuji se obrátit na posudkového lékaře odboru sociální péče a zdarvotnictví příslušného Krajského úřadu.
S pozdravem a přáním: ať to nebolí, Váš JUDr. Ivo Kadlec. 10. 6. 2011

Posudková komise Lucie

Dobrý den letos mi byl snížen invalidní důchod ze III.stupně na I.stupeň. Jsem 6 rokem po autonehodě, prodělala jsem frakturu Th 5 s paraparesou DKK a poruchou sfinkterů,prodělala jsem zadní a přední stabilizace páteře,stabilizace mi byla odstraněná 2008, Mám výrazné přetížení mezilopatkových a šíjových svalů, mám oslabený dolní fix lopatek více na pravé straně, Mám neurogenní dysfunkce dolních močových cest, neurogenní střevo. Podle posudkového lékaře došlo o snížení pracovní schopnosti o 35%.Posudkový lékař mě ani neprohlídl, posuzoval mě od stolu.Vyprazdňuji se pomocí čípků 3x týdně, Mám problém udržet stolici, nevydržím déle jak 2 hodiny sedět a o stání ani nemluvím, chtěla bych se proti tomuto posouzení odvolat, proto bych se chtěla pozepta 1) Jak mám postupovat při odvolání? 2) bude mě posuzovat samý lékař - OSSZ Kolín nebo půjdu někam jinam? 3) Musím mít sebou nové zprávy nebo mí stačí ty co jsem dodala ke komisy? a jak dlouhá je čekací doba - papíry na odvolání prý příjdou cca za 3 měsíce. Mockrát vám děkuji za odpovědi. 28. 4. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Lucie, ve své odpovědi na Váš dotaz odkazuji na odpověď, kterou jsem adresoval paní Pečené, která je na této stránce o několik odstavců níže. Vzhledem k tomu, že jste neuvedla termín, kdy bylo o Vašem stavu rozhodnuto, že se snižuje stupeň Vašeho postižení, nemohu ani doporučovat odvolání, protože je zcela možné, že doba pro odvolání již marně uplynula. K otázce posudkového lékaře se vyjádřit nemohu, protože tato pravomoc je zcela na odboru sociální péče a zdravotnictví příslušného Krajského úřadu. Ani na otázku o době, která provází vyřizování této agendy příslušnými orgány Vám nemohu odpovědět, protože se jedná o činnost těchto orgánů, které konají dle své zatíženosti. Pokud neuplynula doba pro Vaše odvolání, použijte prosím postupu dle vzoru, který jsem doporučil paní Lence Pečené. <br />
Srdečně zdraví a úspěch ve Vašich problémech přeje JUDr. Ivo Kadlec 5. 5. 2011

Invalidní důchod Jarmila Bukovská

Dobrý den, pane doktore.
V roce 1986 mi byl přiznán invalidní důchod. V té době jsem studovala na střední škole, tzn., že jsem nikdy nepracovala. Proto mi byl důchod vypočítán v minimální výši. Od té doby jsem odpracovala více než 13 let a můj invalidní důchod byl během této doby pouze valorizován, ale nikdy nebylo přihlednuto k mým výdělkům.
Chtěla bych se zeptat, zda by výše mého ID neměla být přepočítána s ohledem na odpracované roky a výši výdělků.
Předem děkuji za odpověď.
Jarmila Bukovská
6. 4. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Bukovská, problematika invalidních důchodů je řešena v hlavě druhé zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. K Vašemu dotazu se váží především § 40 a následující, které hovoří o potřebné době pojištění předcházející vznik invalidity, tedy to je tím obdobím, které se váže k Vámi uváděnému studiu. Proto je Vám důchod vypočítaný na samém jeho počátku pouze valorizován, protože, jak sama uvádíte, jste do ID vstupovala po té, co jste byla studentkou. O Vašem případu hovoří odst. 3 v § 40, případně v § 41 zákona o důchodovém pojištění. Pro podrobnější vysvětlení a zohlednění Vaší situace by bylo vhodné, abyste se obrátila k příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která Váš případ může přezkoumat. 7. 4. 2011

postup při odvolání Lenka Pečená

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc či radu, jak mám postupovat při odvolání. Byla mi zamítnuta žádost o dávku státní sociální podpory - sociální příplatek. Je mi 43 let, pobírám plný invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Dále pobírám příspěvek na péči ve stupni I. ve výši 800,- Kč. Téměř každý měsíc prodělávám epileptické záchvaty. Jsem po těžké operaci hlavy - úraz. Mám stále velké problémy s krátkodobou pamětí a ještě mám problémy s rukou ( třes ). Léčím se na neurologii v Táboře. Docházím pravidelně k psychiatrovi a psychologovi. Trpím nespavostí, depresemi a mám problémy s udržením rovnováhy. OSSZ v Táboře mi bylo sděleno, že mám doložit veškeré zprávy týkající se mého zdravotního stavu. Toto jsem splnila a přesto v odůvodnění Úřadu práce v Táboře, odboru státní sociální podpory mi bylo sděleno: \" Vzhledem k tomu, že nesplňuji podmínky nepříznivého zdravotního stavu, nevzniká mi nárok na výše uvedenou dávku.\" Do 15 dnů se mohu odvolat ke Krajskému úřadu. Není mi jasné, proč mi byla žádost zamítnuta. Asi jsem zcela \" ZDRAVÝ ČLOVĚK \". Zajímalo by mě, zda mám právo k nahlédnutí vypracovaného posudku posudkovým lékařem v mém spise. A zároveň Vás skutečně moc prosím o zaslání vzoru k odvolání. Předem Vám moc děkuji a přeji hezký den. 4. 4. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.:
Vážená paní Pečená. K Vaší prosbě sděluji, že máte právo k nahlédnutí do dokumentace, která byla vedena v rámci vyřizování Vaší žádosti a máte možnost se seznámit i se závěry posudkového lékaře v dokumentaci založené. Právě s těmito závěry by bylo možné polemizovat v rámci Vašeho odvolání. K odvolání Vám poskytuji možný vzor, který prosím naplňte konkrétními údaji týkající se úřadu ke kterému se odvoláváte, rozhodnutím a Vašimi údaji. Jenom připomínám, že stanovenou dobu pro odvolání nelze překročit, protože by odvolání po termínu bylo odmítnuto.
Vzor.
Krajský úřad……..
odbor sociální péče a zdravotnictví
adresa……….

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání dávky státní sociální podpory - sociální příplatek

Odvolávám se do rozhodnutí Úřadu práce v Táboře……..(opíšete jeho celý název, uvedete který orgán rozhodl a kterého dne), kterým bylo rozhodnuto, že „nesplňuji podmínky nepříznivého zdravotního stavu a z toho důvodu mi nevzniká nárok na uvedenou dávku“.
Ke svému odvolání uvádím, že mám za to, že svůj zdravotní stav jsem dostatečně doložila……………..(uvedete veškeré doklady, které jste předložila), ale nebyly dostatečně zhodnoceny při vypracování napadaného rozhodnutí. Především tyto zdravotní potíže………………………(vypíšete dle jednotlivých dokladů), které mi ztěžují životní podmínky .
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doufám, že mému odvolání bude vyhověno.
S pozdravem (podpis a
uvedení Vaší adresy)

Srdečně zdravím a přeji úspěch. JUDr. Ivo Kadlec
7. 4. 2011

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná