Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

nárok na příspěvek při invaliditě 2 stupně Romana Svobodová

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jménem svého strýce,zda má nárok na nějaké soc.příspěvky.Má 2.st.invalidity a pobírá 5600kč.popř.na který úřad se máme se žádostí obrátit.Prosím o zaslání odpovědi na mailovou adresu.Děkuji Svobodová 16. 1. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Svobodová k Vašemu dotazu uvádím, že systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné.
Vzhledem k tomu, že jste o svém strýci neuvedla žádné rozšiřující informace, předpokládám, že by připadal v úvahu příspěvek na bydlení.
Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech.
Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.
Tam Vám také odpoví na otázku, zda strýc může tento příspěvek dostat.
Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.
Adresu krajské pobočky a pobočky pro hlavní město Prahu naleznete na http://portal.mpsv.cz/ssp/local.
Formuláře žádostí naleznete na http://forms.mpsv.cz/sspforms/.

Srdečně zdraví JUDr. Ivo Kadlec 18. 1. 2013

sankční vyřazení s UP Vladimíra Smetanová

Dobrý den,
obracím se na vás s žádosti o právní radu.
Chtěla bych se zeptat na nebezpečí zpětného sankčního vyřazení z evidence UP.
Můj syn byl veden v evidenci UP od 15.4.2012 do 15.6.2012.
Od 23,42012 do 30.4.2012 pracoval u svého kamaráda jako řidič náklaďáku,ale neměl uzavřenou žádnou smlouvu.
vypisoval papíry, tak jako každý profesionální řidič(pu´tovky,kolečka.),takže k jeho smůle by nebylo těžké dokázat, že v té době pracoval.
Od 16.6.2012 pracoval jako zedník a měl řádně uzavřenou pracovní smlouvu.Smlova byla na dobu určitou do30.9.2012.
Od 1.10.2012 dosud je veden v evidenci Up a pobírá podporu v nezaměstnanosti.

-Chtěla bych se zeptat,zda v případě, že by se UP dověděl o tom, že syn v dubnu bez smlouvy pracoval, mohl syna zpětně vyřadit a požadovat vrácení podpory?

-zda by to zpětné vyřazení mělo vliv na nynější evidenci, když sankčně vyřazený uchazeč se může zaregistrovatnejdříve po 6 měsících od vyřazení?

-§30 odst.1 písm. e zák. 432/2004 Sb.
říká:
Uchazeče o zaměstnání úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci.
Zajímalo by mne, zda podmínkou pro vyřazení je aby uchazeč byl přistižen při výkonu nelegální práce v době, kdy je veden v evidenci, anebo stačí, když se prokáže, že v době kdy byl veden v evidenci vykonával nelegální práci.
Ikdyž to je třeba 2 roky co se to stalo?Mohlo by dojít k spětnému vyřazení?
Za odpověď předem děkuji
S pozdravem Smetanová
12. 11. 2012

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.:
Dobrý den přeji paní Smetanová. Na Vámi položený dotaz odpovídám přímo slovy zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kde v 3 odstavci § 30 je stanoveno, že: "vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se provede dnem, kdy nastala některá ze skutečností uvedených v odstavcích 1 a 2." Úřad práce by tedy mohl ze zákona provést rozhodnutím vyřazení, pokud by se o skutečnosti výkonu nelegální práce dozvěděl. Z Vašeho dotazu vyplývá, že zatím k tomu nedošlo, protože syn je v současnosti veden jako uchazeč o zaměstnání u téhož úřadu práce, ke kterému v rozhodném období (výkonu nelegální práce) především nesplnil zákonnou oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2. Vzhledem k tomu, že v inkriminované době nejen pobíral neoprávněně finanční podporu, ale zároveň za něj stát hradil zdravotní pojištění, dopustil se hrubého porušení zákonem stanovených povinností a za to by mohl být správním rozhodnutím sankcionován v období do 3 let od rozhodné skutečnosti, ve smyslu věty druhé odst. 3 § 30 zákona.
Zdraví JUDr. Ivo Kadlec 21. 11. 2012

id duchod Petr

Budu žádat o invalidní důchod,zpětně od roku 2000,mám paranoidni schizofrenii s postpsychoptickym defektem,bude mi od te doby i zpětně vyplacen důchod ? 24. 9. 2012

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Petře, z Vašeho dotazu není zcela jasné, zda Vám byl v roce 2000 přiznán invalidní důchod posudkovým lékařem, pokud tomu tak je, není jasné proč Vám tedy nebyl invalidní důvod vyplácen. Pokud však k nedošlo k jeho přiznání v roce 2000, nelze očekávat, že Vám bude vyplácena částka zpětně. Pokud máte rozhodnutí o invaliditě platné z roku 2000, je možné se domáhat jeho vyplácení, pokud nebylo nějakou jinou dávkou kompenzováno. Zdraví Vás a úspěch přeje JUDr. Ivo Kadlec 5. 10. 2012

odvolaní proti rozhodnutí o ID Lucie

Dobrý den,
mému příteli byla zamítnuta žádost o ID dne 27.7.2012. Radi bychom podali odvolání či námitku. Bohužel jsem se nikde nedočetla jak se to má sepsat. Mohu Vás poprosit o nějaký vzor? Pokud chcete více informací kontaktujte mě na emailu lu.cik@seznam.cz, zaroveň Vás žádám o poslání vzoru na tento email. Předem moc děkuji. Hezký den Lucie 9. 8. 2012

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Dobrý podzimní den paní Lucie přeji. I Vám se musím omluvit za to, že jsem neodpověděl ve lhůtě, která běžela Vašemu příteli k podání námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o ID, která je určena na 30 dnů od obdržení rozhodnutí. Lituji toho, ale okolnosti mého života mi to do dnešního dne neumožnily. Ke vzoru námitek bych jenom uvedl, že od 1.1.2010, kdy tento institut obrany vstoupil v platnost se na webových stránkách již několik takových návodů objevilo. Vašemu příteli, Vám a konečně i dalším čtenářům stránek Mygra.cz, kteří mají zdravotní problémy, které vedou k invaliditě, doporučuji věnovat pozornost webovým stránkám Ministerstva práce a sociálního zabezpečení a především velmi přínosným článkům pana Václava Krásy, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na stránkách http://www.vaclavkrasa.cz/ nebo na webových stránkách Národní rady osob se zdravotním postižení http://www.nrzp.cz/, kde se můžete dozvědět mnohem více informací pro svůj nelehký život a boj s úřady. Ještě jednou se paní Lucie omlouvám a přeji Vám i Vašemu příteli hodně zdraví a spokojenosti. JUDr. Ivo Kadlec 5. 10. 2012

platnost průkazu ZTP Josef Tomáš

Dobrý den.
Skončila mě platnost průkazu ZTP.Podal jsem odvolání proti rozhodnutí o neprodloužení průkazu. Chtěl bych vědět,zda průkaz platí až do konečného rozhodnutí o jeho prodloužení,nebo zda již neplatí. Děkuji. 27. 6. 2012

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Tomáši, i Vám se omlouvám za nezodpovězení otázky mně položené koncem června. Do dnešního dne jsem byl vyřazen z činnosti ve prospěch Mygra.cz osobními, pracovními a v neposlední řadě technickými problémy. Asi jste za toto dlouhé období již obdržel odpověď na odvolání, které jste v předepsané lhůtě podal a věc je tím vyřízena.
Srdečně zdraví JUDr. Ivo Kadlec 5. 10. 2012

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná