MYGRA-CZ představuje aneb Zeptejte se specialisty

Tato poradna neslouží k ověřování vzájemného působení užívaných léků jiných onemocnění než dg.myasthenia gravis.

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA, FN Brno - Zástupce přednosty Neurol. kliniky pro LPP

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Neuromuskulární centrum při Neurologické klinice FN Brno se zabývá diagnostikou a léčbou celého spektra neuromuskulárních poruch: myastenií, získanými i dědičnými svalovými chorobami i nemocemi periferních nervů včetně neuropatické bolesti. V diagnostice dědičných svalových chorob spolupracuje úzce s Centrem molekulární biologie a genové terapie IHOK FN Brno. Klinická diagnostika je podporována  elektrofyziologickými laboratořemi, ve kterých se provádí kompletní spektrum vyšetření. Léčebně je pracoviště vybaveno k zvládání i nejzávažnějších život ohrožujících stavů včetně umělé plicní ventilace na JIP. V roce 2016 se Centrum stalo součástí Evropské sítě vzácných onemocnění - ERN (Euro - NMD).

MUDr. Iveta Nováková, Centrum MG Praha, Neurologická klinika VFN Praha

MUDr. Iveta Nováková pracuje od roku 1997 v Centru pro myasthenia gravis a v Centru pro roztroušenou sklerosu na 1. Neurologické klinice VFN a 1. LF UK Praha, Kateřinská 30. Centrum MG se komplexně zabývá péčí o pacienty s myasthenia gravis a dlouhodobě je dispenzarizuje. Toto odborné pracoviště spolupracuje s III. Chirurgickou klinikou 1.LF a FN Motol, Gynekologicko-porodnickou klinikou 1.LF UK, Oční klinikou 1.LF Praha, I.Interní klinikou 1.LF Praha, ÚHKT a dalšími pracovišti.

MUDr. Michaela Týblová, Centrum MG Praha, Neurologická klinika VFN Praha

Počet pacientů s MG Helena Brůhová

Milá paní doktorko Zapletalová,
vítám Vás na web. stránkách MYGRA-CZ. Děkuji za vstřícnost a i já položím otázku : Kolik pacientů s MG evidujete ve Vašem Centru MG? Zda jsou všechno dospělí pacienti nebo zda část nemocných tvoří i děti?

Díky
Helena Brůhová 8. 4. 2010

MUDr. Olga Zapletalová: Milá paní Brůhová,
v Ostravě evidujeme kolem 300 pacientů s myastenií, kteří jsou v pravidelné dispensární péči. Mimo to však provádíme diagnostiku pro široký region a konzultační služby pro vzdálenější neurologická pracoviště. Na naší Intenzivní jednotce léčíme a pečujeme o pacienty s případným zhoršením , dekomponzací až myastenickou krizí pro celou oblast Moravskoslezského kraje i vzdálenější místa.
Dětští pacienti jsou v péči Kliniky dětské neurologie. S prim. MUDr. Hromadou (dřívější přednosta Neurologické kliniky, který se myastenii obzvláště věnoval a založil naše "Myastenické centrum") jsme diagnostikovali a léčeli nejmladší holčičku od necelých 2 let. Několik dětských pacientů již vyrostlo a jsou dobře kompenzovaní, pracují, mají vlastní rodiny a děti. 5. 5. 2010

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná