Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

Invalidní důchod Renata

Dobrý den.Pobírala jsem ČID 1.stupně 10 let.nyní mi je 51.Při poslední LPK mi jej odebrali a Snížili Z 36 procent na 2é procent.Z p Prahy mi ještě nepřišlo rozhodnutí a chci podat námitku.Musim počkat na toto rozhodnutí a nebo můžu jednat už ted?Děkuji a s pozdravem Renata 10. 7. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Renato, nevím, jak jste se dozvěděla o skutečnosti o které píšete, když jste ještě tuto nedostala potvrzenou Rozhodnutím. Námitku můžete podat na základě obdrženého rozhodnutí, protože to bude obsahovat i skutečnosti o které se opírá a proti nim vlastně zahájíte svoji obranu.
Přeji Vám úspěch a jsem s pozdravem JUDr. Ivo Kadlec 10. 7. 2013

invalidní duchod Marcela

Muj manžel letos utpěl CMP,stále se mu točí hlava,ma ucpávání krkavice,chtěla bych se zeptat jestli muže dostat invalidní duchod je mu 56 let.Děkuji za odpověd 22. 6. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Bohužel se vážená paní Marcelo nejedná o právní posouzení, ale výhradně o lékařské. Jako právník mohu odpovědět, že může invalidní důchod dostat, pokud posudkový lékař uzná některou z podmínek, které jsem popsal k předcházejícímu dotazu paní Lence Skačanové.

S pozdravem JUDr. Ivo Kadlec 22. 6. 2013

dotaz Lenka Skačanová

Dobrý den,mám diagnostikovanou myastenii gravis jsem 3měsíce po operaci..ted mám nastoupit do práce jako pokojská v hotelu..beru léky,ale stále potíže s únavou a polykáním..chci se zeptat jestli mám nárok alespon na částečný invalidní důchod.. díky.. 9. 5. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Skačanová,
obrátila jste se na mne s otázkou, ke které musím konstatovat, že se nejedná o právní posouzení, zda máte nebo nemáte nárok na přiznání některého stupně invalidity. Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů provádí lékaři posudkové služby České správy sociálního zabezpečení.
Mohu pouze pro Vaši informaci uvést, že pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.
Jestliže by Vaše pracovní schopnost poklesla:
nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jednalo by se o invaliditu prvního stupně,
nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jednalo by se o invaliditu druhého stupně,
nejméně o 70 %, jednalo by se o invaliditu třetího stupně.
Žádost o invalidní důchod se podává na oddělení důchodového pojištění příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/PSSZ/MSSZ"). Rozhodnutí o invaliditě pak vydává Česká správa sociálního zabezpečení.
S pozdravem JUDr. Ivo Kadlec
9. 5. 2013

právo na informace Miroslav.S.

Dobrý den,tak jako mnoho jiných lidí jsem byl přeřazen LPK ze třetí skupiny ID do druhé.Rok na to,po zhoršení zdr.stavu,jsem podal žádost na změnu ID,jsem kardiak a tuto změnu mi doporučil kardiolog i pisemně ve zprávě pro LPK.Lékařka LPK změnu zamítla s tím,že mám jen trouchu ucpané cévky na srdci,pět infarktů a doporučeny čtyři by-pssy,které při operaci nestihli udělat,tak udělali jen dva.O spánkove apnoe a poruše spánku,kterou mi léčí čtyři roky,spím cca 3 hod/den označila jako drobný problém.Chci podat námitku a chtěl bych vědět,zda lékařka která mne posuzovala byla řádně proškolena v zákonem stanoveném termínu,kdo ji proškoloval a jakou specializaci tato lékařka má.Mám na tuto iformaci od ČSSZ právo?Děkuji za odpověď.
S pozdravem Miroslav S. 29. 4. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Miroslave. S.
K Vašemu dotazu ze dne 29. 4. 2013, zda máte právo položit ČSSZ otázku na proškolení lékařky, která posuzovala Váš zdravotní stav, kdo ji proškoloval a jakou specializaci tato lékařka má, Vám odpovídám i já tak, že posudkové lékařství je specializovaný atestační obor a posuzovat zdravotní stav pro účely provádění sociálního zabezpečení mohou jen kvalifikovaní odborníci v daném oboru, kteří splňuji kvalifikační předpoklady stanovené zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 185/2009 Sb., v platném znění.
ČSSZ i na svých webových stránkách uvádí, že všichni lékaři jsou v rámci tohoto oboru každoročně proškolování v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů a to znamená, že i ta "Vaše" lékařka musí mít zákonnou způsobilost a pravidelné proškolování. Bližší údaje Vám k její osobě jistě nesdělí, protože by to bylo v konfliktu s ochranou osobních údajů. Píšete rovněž, že budete proti rozhodnutí podávat opravný prostředek, v něm můžete uplatnit své pochybnosti o erudici posouzení Vašeho stavu oproti lékařským posudkům z odborných pracovišť, kde Vás léčí.
Přeji Vám hodně úspěchů v boji s byrokracií, která z Vás dělá úplně zdravého.
JUDr. Ivo Kadlec
10. 5. 2013

invalidní duchod Václav Boháč

Dobrý den,prosím jestli byste mi mohl poradit.Je mi61 let,20 let jsem pobíral plný invalidní duchod.Letos v lednu mi ho snížili na 2 stupen.Jsem přihlášen na uřadu práce a k čid pobírám podporu.Za rok a pul jdu do starobního duchodu. CHtěl bych vědět z čeho se mi starobní duchod bude počítat.Nebylo by lepší jít do předčasného duchodu? Plný inv.duchod byl 12303 ted 7317 a podpora.Moc děkuji Boháč 8. 4. 2013

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Boháči,
automaticky budete do starobního důchodu převeden při dovršení 65 let. Samozřejmě můžete (ale nejste povinen) o něj po dovršení zákonné doby stanovené pro odchod do starobního důchodu i předčasně. Předčasný důchod však vždy bývá nižší než řádný, který může zůstat ve výši dosud vyplácené částky, případně i vyšší, pokud budou započítávány Vaše přivýdělky. Ze všech dosahovaných částek je důchod vypočítáván. Bližší informace k jednotlivým druhům důchodů můžete získat na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení - www.cssz.cz.
Srdečně zdraví JUDr. Ivo Kadlec 14. 4. 2013

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná