Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

Zpětné vyplacení invalidního důchodu Radoslav Chlad

Dobrý den
V roce 2012 my byl přiznán invalidní důchod 1.stupně.Nesplnil sem potřebnou dobu pojíštění tak my nebyla přiznana výplata v ro
ce 2013 jsem měl opětovnou komisi a byl my přiznán důchod na 3roky a podmínku mám již splněnou.Nebylo my,ale vyplaceno zpětně od roku 2012.Zajímalo by mne zda my může být vyplacen zpětně v posudku mám,že my důchod pokračuje od roku 2012.Děkuji za radu 7. 2. 2014

JUDr. Michal Hráský: Otázka přiznání invalidního důchodu a veškerých nároků týkajících se důchodových dávek jsou upraveny v základním zák. č. 155/1995 Sb.( o důchodovém pojištění), na který pak navazují jednotlivé prováděcí vyhlášky a vlásní nařízení. K otázce zpětného přiznání ID a nárokům na stanovení výše těchto důchodových dávek lze zaujmout souhrnné stanovisko, které se opírá o ust. § 41 ods. 3 citovaného zákona. Zde je kromě jiného uvedeno, že při změne stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity.Nová výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví jako součin procentní výměry invalidního důchodu, který náležel ke dni, který předchází dni, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, a koeficientu, který se vypočte jako podíl procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok od doby pojištění tak, jak je uvedeno v tomto zákoně,přičemž tato doba odpovídá novému stupni invalidity. Z této dikce zákona plyne, že není vyloučené zpětné vyplacení invalidního důchodu a zákon naopak tento postup předpokládá, nicméně je nutné, aby příslušná LPK stanovila stupeň invalidity. Pokud podklady odborného lékaře nekorespondují s rozsahem postižení a tedy se zákonem č. 155/1995 Sb., nemůže LPK žadateli vyhovět o přiznání vyššího invalidního důchodu nebo o přiznání této dávky zpětně. Proto jednoznačným počátkem pro vznesení oprávněného požadavku na přiznání vyššího ID nebo na přiznání zpětného nároku je stanovisko lékaře, na základě vyšetření o aktuálním zdravotním stavu. Toto bych hodnotil jako zcela určující moment k tomu, aby bylo možné konstatovat, zda nárok na zpětné přiznání ID bude úspěšný.

Tuto odpověď poskytl JUDr. Michal Hráský, jako výpomoc za nemocného JUDr. I. Kadlece. H. Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ 4. 3. 2014

Přispěvek na motorové vozidlo Iveta Frenková

Dobrý večer,prosím Vás o radu, dcera 19 let má průkaz ZTP/P zažádala jsem si po 5 letech zase o příspěvek na koupě nového motorového vozidla. Už to vyřizují 5 měsícu lékařské zprávy jsem všechny doložila od odborných lékařu .Konečně po 5 měsicich rozhodly, že mi dají příspěvek na koupě motorového vozidla, ale jen 100 000 kč. na 10 let. Vím že je příspěvek 200 000 kč.na 10 let .Zduvodnily to, že si můžu prodat to staré auto +100 000 na koupě nového vozu. A když jsem se ptala kdo má nárok na příspěvek těch 200 000 tak mi řekly jen vozičkáři moje dcera je těžce postižená ve 4 skupině, má po 3 operacich kolene- utržené češky,do budoucna ji čekají další operace s nohama,chodí jen s oporou druhé osoby.Nevím kde se obrátit aby mi někdo poradil, budu moc ráda jestli mi odepišete ohledně mého připadu moc děkují s pozdravem Iveta. 6. 2. 2014

JUDr. Michal Hráský: Vážená paní Frenková, výše příspěvku odpovídá stupni zdravotního postižení a jeho rozsah také stanoví ošetřující lékař. Pokud byste nesouhlasila se stanoviskem lékaře, je možné se samozřejmě obrátit na soud, kde by bylo nutné v rámci důkazního řízení nechat vyhotovit odborný znalecký posudek, na základě kterého by pak soud rozhodl o závažnosti zdravotního postižení a fakticky by tak stanovil podmínky pro výši příspěvku na motorové vozidlo.

Pro úplnost dodávám, že odpověď poskytl pan JUDr. Michal Hráský, který byl tak laskav a vypomohl nám za nemocného JUDr. I. Kadlece. H. Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ 27. 2. 2014

Cekaci doba na podporu Lubomir

Dobry den ,jak dlouho musi cekat ze zakona clovek na priznani podpory v nezamestnanosti.Kolik dnu ma urad na rozhodnuti dekuji za odpoved Lubomir 30. 1. 2014

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Lubomíre,
vzhledem k tomu, že rozhodnutí o přiznání podpory vydává úřad ve správním řízení, řídí se i lhůty pro jeho vydání správním řádem - zákonem č. 71/1967 Sb.
Správní řád v §49 stanovuje lhůty správnímu úřadu, ve kterých je povinen vydat rozhodnutí ve věci.
V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán dle uvedeného ustanovení bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.
Srdečně zdraví JUDr. Ivo Kadlec
30. 1. 2014

Přeřazení z invalidity 1 stupně do 2 stupně a to zpětně Mirda

Dobrý den, dnes jsem si vyzvedl na poště dopis z OSSZ, kde je posouzení mého zdravotního stavu. Koncem roku si jako každý rok.... vyžádala OSSZ lékařské zprávy o mém zdravotním stavu a z uvedených zpráv zjistili, že mne přeřadí do 2 stupně invalidity a to zpětně od 7 měsíce 2013. Původní částečný důchod mi byl přiznán ve 2 skupině - po nastolení nějakých nových vyhlášek jsem už podmínky nesplňoval a přeřadili mne do skupiny 1 stupně. Výšku invalidního důchodu tehdy neměnili. Tak mám snad drzý dotaz (ale korunek není nikdy dost) s přeřatením do invalidity druhého stupně se mi asi důchod nezvýší ??? 28. 1. 2014

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Mirdo, Váš dotaz není drzý a rozhodně s Vámi souhlasím, že korunek není nikdy dost, ale není správně směrován, protože ekonomické otázky odpovídat neumím, jsem jenom právník. Tato otázka s právem nemá co do činění a proto se prosím obraťte s Vaším dotazem k plátci důchodu.
S přáním, aby každá další výplata důchodu byla jen vyšší (sám jsem důchodce), přeji i hodně zdraví.
JUDr. Ivo Kadlec 30. 1. 2014

oduznání invalidního důchodu Vítězslava Šaňáková

Dobrý den,obracím se na Vás z dotazem,zda je možné podat na soudce správního soudu stížnost,když při správním jednání odmítl mou žádost o vyšetření na MRI z důvodů,že je toto vyšetření drahé a dále zhodnotil nález neurochirurga že se jen jedná o stanovení diagnozy.Zda je také běžná praxe,že když posudek nesplňuje vše,co ze zákona má,tak se vrací zpět ke komisím,kde postupně doplňují,aby splňoval všechna kriteria.Jak se může někdo ,komu je odebrán invalidní důchod a nemá finanční prostředky na právníka,bránit.

19. 1. 2014

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Šaňáková, z Vašeho dotazu není zcela jasné u jakého jednání soudu bylo takto postupováno, nepíšete jak zněl výrok tohoto soudu a proto nemohu zcela jednoznačně odpovědět, kam stížnost směřovat a jak ji formulovat. To k Vaší otázce první. K dotazu na posudky si myslím, že je velmi správný postup, když si posudková komise vyžaduje pro objektivní posouzení zdravotního stavu veškeré podklady, které zákonná úprava vyžaduje.
K problému v závěru Vašeho dotazu: Vaše obrana nemusí spočívat v draze zaplaceném právníkovi, proti každému rozhodnutí správního orgánu jsou opravné prostředky, které musí rozhodnutí ve svém poučení uvádět a tyto se dají napsat i bez advokáta, ale musí se dodržet lhůta, která je pro ně stanovena.
Srdečně zdravím a pokud budete, jako členka Mygry.cz, potřebovat další radu, jsou naše stránky tady bezplatně pro Vás.
JUDr. Ivo kadlec 20. 1. 2014

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná