Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

invalidní důchod Zdeňka

Dobrý den pane Judr.Kadlec,chtěla bych se zeptat,mám myasthenii gravis typu 2B -3.Postižení svalů končetin.Mám nárok na plný invalidní důchod?Děkuji Zdeňka Valoušková 26. 7. 2010

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Valoušková, po návratu z dovolené jsem na internetové stránce Mygra. cz objevil Vaší otázku, za kterou Vám děkuji a omlouvám se tímto za zdržení v odpovědi.

Z Vaší otázky vyplývá, že jste postižena chorobou, která omezuje Vaši svalovou činnost, která jistě omezuje i Vaše pracovní schopnosti. Pro určení, zda toto postižení naplňuje zákonem určená kriteria pro přiznání „plného invalidního důchodu“ není příslušný právník, ale pouze lékař. Proto Vám já nemohu odpovědět přímo zda takový nárok Vaše onemocnění splňuje nebo nesplňuje. Mohu Vám však osvětlit právní podstatu problému a doporučit cestu, kterou se budete za svým nárokem ubírat.
Výraz „plný invalidní důchod“ jsem dal do uvozovek proto, že od 1. 1. 2010 došlo k novému vymezení invalidity spočívající v zavedení tří stupňů invalidity namísto invalidity plné a invalidity částečné. V souvislosti s touto změnou došlo zároveň k nahrazení dvou dávek (plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu) dávkou jedinou (invalidním důchodem prvního až třetího stupně), jehož výše se stanoví v závislosti na zjištěném stupni invalidity.
Plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod se zároveň k 1. lednu 2010 transformovali do „invalidního důchodu prvního až třetího stupně“.
Podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který upravuje důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele, je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %, přičemž pokud jeho pracovní schopnost poklesla:
o 35 % až o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
o 50 % až o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
o 70 % a více, jedná se o invaliditu třetího stupně.
Tolik tedy k pojmům týkajících se invalidity.
A nyní k postupu pro stanovení Vašeho případného nároku na získání invalidního důchodu.
Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti upravuje zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy v sociálním zabezpečení
K posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti a poskytnutí odborné pomoci jsou dle tohoto zákona příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“). Ve Vašem případě se tedy musíte obrátit na Okresní správu sociálního zabezpečení příslušnou k Vašemu bydlišti a tam podat písemnou žádost o invalidní důchod. Žádost o invalidní důchod se podává na originálním tiskopisu. Tiskopisy České správy sociálního zabezpečení jsou k dispozici na OSSZ, kde Vám rovněž ochotně pomohou s jejich vyplněním. Kromě sepsání žádosti o důchod, jejího vybavení potřebnými doklady a ověření podpisem, se požaduje podrobit se nezbytnému vyšetření zdravotního stavu. V rámci řízení o invalidní důchod se neplatí žádné správní poplatky. Rovněž případné ověření pravosti listinných dokumentů (pořízených opisů podle originálu) předkládaných spolu se žádostí o důchod, provádí bezplatně příslušná OSSZ.
Tolik moje odpověď na Vaši otázku paní Valoušková. Přeji Vám, aby Vás tato specifická nemoc trápila co nejméně a Váš život byl co nejhodnotnější i v případném invalidním důchodu.
S pozdravem JUDr. Ivo Kadlec
17. 8. 2010

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná