Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

EXEKUČNÍ PRODEJ NEMOVITOSTI Tereza

DOBRÝ DEN ,MÁM DOTAZ MŮŽE MI EXEKUTOR PRODAT NEMOVITOST KDYŽ MÁM NA DŮM HYPOTÉČNÍ ÚVĚR A PO DOBU SPLÁTEK MÁM V KATASTRU ZÁSTAVNÍ PRÁVO BANKOU.HYPOTÉKU PLATÍM BEZ PROBLÉMU ALE MÁM DLUH VE VÝŠI CCA 109TIS U JINÉ BANKY KTERÉ JSEM JEDNORÁZOVĚ POSLALA 49TIS A ONI POŽADUJÍ MĚS.SPLÁTKU 20TIS COŽ NENÍ ANI MŮJ MĚS.PŘÍJEM JSEM NEZAMĚSTNANÁ A BANKA MI VYHROŽUJE PODÁNÍM ŽALOBY A NÁSLEDNĚ PRODEJEM NEMOVITOSTI .SNAŽILA JSEM SE Z BANKOU DOMLUVIT ŽE JIM MOHU POSÍLAT MĚS.SPLÁTKU 5TIS ALE TO ONI NECHTĚJÍ A STÁLE MI VYHROŽUJÍ PRODEJEM DOMU.MŮŽETE MI PROSÍM PORADIT JAK NADÁLE POSTUPOVAT? DĚKUJI 23. 1. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Terezo, exekučnímu titulu k vymožení pohledávky musí předcházet pravomocné rozhodnutí soudu ve věci. Teprve na jeho základě může exekuční úřad konat a stanovovat věci nebo účty, které budou sloužit k uspokojení výkonu rozhodnutí. Tomu všemu však může předcházet mimosoudní vyrovnání, kterému je dávána v našem právním řádu přednost. Proto moje rada zní, snažte se dohodnout s bankou na splátkovém kalendáři abyste předešla žalobě. Držím palce JUDr. Ivo Kadlec 27. 1. 2011

co mám dělat Zuzana Hloušková

Vážený pane doktore.
Můj manžel má ty to zdravotní problémy.M160 primární koxartrózu oboustrannou.p.k.k.je v II-III stupeň.M5457 Cervikobrachiání syndrom do ruky-bolesti dolní části zad:bederně-křížová krajina.Pak má Chronický polytopní VAS celé páteře osteoporosa,omezení rotace celé páteře-těžké bolestivé vícečetné postižení hybného aparátu.Skoliózu-osteoporosu-těžké blokády LS.Bere léky oxycontin 120 mg ráno-večer plus léky od psychiatra Gordius 100mg ráno-večer. Po operaci kyčelního kloubu 2008 má o 1 cm delší nohu a dodnes chodí o f.holí pro bolesti-přesto že kloub je dobře usazen.Vážený pane doktore já jsem moc zoufalá protože nikdo není schopen my vysvětlit proč mu byl odebrán invalidní důchod a byl nahnán do práce na 4 hodiny.Manžel má nesmírné bolesti v noci nespím pro jeho naříkání a nespavost jsem i já postižená.Opiáty mu předepsala lékařka tak berou manžela jako narkomana a to je to nejsmutnější.Nikdo ani nepohlíží na skutečnost že je manžel i pod vlivem léků a rozhodně by do práce nemohl.Vážený pane doktore prosím Vás o jakoukoliv odpověd co mám dělat. S úctou a s pozdravem Vám děkuje Zuzana 20. 1. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Hloušková, posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti upravuje zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy v sociálním zabezpečení. Informace, které jste ve svém dotazu shrnula by měly být potvrzeny lékařsky právě pro orgán, který rozhoduje o přiznání nebo odnětí stupně ztížení zdravotního stavu pro výkon pracovní činnosti. Nikdo jiný není oprávněný o tom rozhodovat než revizní lékař okresní správy sociálního zabezpečení. S pozdravem JUDr. Ivo Kadlec<br /><br />
27. 1. 2011

označení vozidla Jaromíra

Dobrý den,
prosím o radu, jak dál postupovat: otec 76 roků, myasthenik, dával si žádost o označení na os. automobil /vozíček na sklo/, neboť opravdu špatně chodí, sám už ani neřídí. Teď mu přišlo zamítnutí žádosti. Samozřejmě se odvoláme, ale máme např. kontaktovat jeho neuroložku, aby úředníkům vysvětlila, co tato diagnóza obnáší?
Děkuji za odpověď.
Skipalová 16. 12. 2010

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Skipalová, Jak vyplývá z dotazu bylo Vašemu otci, na základě posudku posudkového lékaře příslušným sociálním odborem obce s rozšířenou působností, zamítnuto přiznání mimořádných výhod, které jsou přiznávány občanům s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost ve smyslu zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. Právě v příloze č. 2 zmiňované vyhlášky jsou uvedeny zdravotní indikace, které rozhodují o přiznaném stupni výhod. Vzhledem k příkladovému výčtu indikací lze, dle mého názoru, přiznat mimořádné výhody také v případech nemocí a vad ve vyhlášce neuvedených (což je případ myasthenia gravis), pokud podstatně omezují pohybovou nebo orientační schopnost, a to podle rozsahu a tíže funkčních důsledků srovnatelných s indikacemi uvedenými výše zmíněnou vyhláškou. Lékařské doporučení odborného lékaře, který je seznámen se stavem pacienta je proto velmi vhodným, a myslím i nenahraditelným podkladem pro rozhodování posudkového lékaře v případě Vašeho odvolání proti negativnímu rozhodnutí sociálního odboru. 27. 12. 2010

Používání vozidla Vítězslav Rušikvas

Dobrý den,
jsem invalidní osoba třetího stupně. Pracuji již třetím rokem v Chráněné dílně jako obchodní zástupce. Pro svoji práci používám své soukromé vozidlo, na které vedu knihu jízd. Můj zaměstnavatel mě každý měsíc nechá podepsat Příjmový doklad za ujeté kilometry s tím, že peníze dostanu později. Ty jsem však za celé tři roky nedostal, ale doklad o příjmu peněz jsem v dobré víře podepsal. Při urgenci mě bylo naznačeno, že na moje místo čeká spousta dalších lidí. Velice nerad bych přišel o práci a zůstal doma. Zaměstnavatel si mnou podepsané doklady dává do účetnictví. To vím jistě. Děkuji za Váš čas a těším se na odpověď.
Vítězslav Rušikvas 14. 12. 2010

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Vítězslave, ve Vašem případě lze poukázat na znění § 157 zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoníku práce, který upravuje náhradu jízdních výdajů spojených s používáním silničního motorového vozidla při pracovních cestách se souhlasem zaměstnavatele. Zaměstnavatel je dle ustanovení § 183 povinen do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů zaměstnancem provést vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit jeho práva. Pokud tak nečiní, stává se vůči Vám dlužníkem a lze se vyplacení takového dluhu domáhat soudně. Vzhledem k tomu, že uvádíte již tříletou dobu, kdy Vám dokladované prostředky nebyly vyplaceny, upozorňuji s opatrnosti na případné promlčení Vašeho nároku staršího tří let. Problém vidím v důkazní tísni, pokud jste podepisoval příjmové doklady, aniž by jste měl písemně potvrzen příslib pozdější úhrady. Z Vašeho dotazu však vyplývá i obava o pracovní místo, pokud se budete svého nároku domáhat. Konstatování zaměstnavatele, že na Vaše místo čeká více osob je pouze zastrašováním, protože zákoník práce v hlavě IV jednoznačně stanovuje výpovědní důvody, které mu umožňují s Vámi ukončit pracovní poměr. Je tedy pouze na Vás, zda se budete svých zákonných nároků domáhat případnou žalobou. Do Nového roku Vám přeji málo pracovně právních a zdravotních problémů a hodně radosti a spokojenosti. Zdraví JUDr. Ivo Kadlec 27. 12. 2010

neoprávněá exekuce zdenek Vít

Dobrý den, mám dotaz, dostal jsem exekuci na bankovní účet na základě podnětu Vodafone ke kterému jsem mám mít údajně závazek(nedoplacený paušál) ve výši 23500kč) . Paušál jsem ale nikdy neměl a u vodafone jsem nikdy nic nepodepisoval. Můj otec si bez mého vědomí založil na mé jméno tento paušál ale nesplácel ho. Nevěděl jsem, že paušál na mé jméno existuje, a že mám exukuci. Výzvy k zaplacení chodily na adresu mého bydliště, ale můj otec je musel asi schovávat. Nyní s otcem nebydlím a musím tuto exekuci do jednoho měsíce zaplatit. Trestní podání už jsem podal(ale vše je stále v šetření),přesto po mě exekutor chce tuto částku zazplatit. Jak mám dále pokračovat? Mám opravdu povinost tyto peníze zaplatit, přesto že s tím nemám nic společného? Jinak bydlím na koleji, a pokud nezaplatím, exekutor vyhrožuje, že mi příjde exekuce přímo ke mě na kolej(ale zde nemám trvalé bydliště, to mám na adrese mého otce). Díky za odpověd 6. 12. 2010

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Zdeňku Víte. Váš dotaz se dotýká velmi široké právní problematiky především proto, že přicházíte s faktem, že „jste dostal exekuci na bankovní účet pro nedoplatek paušálu u Vodafonu...“. Dále ve věci konstatujete, že jste neměl na paušální platby s tímto operátorem uzavřenou smlouvu. Z takto strohého vylíčení situace (bez listinných podkladů) musím konstatovat, že k nařízení exekuce však musí existovat tzv. exekuční titul, který je definován v § 40 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Exekučním titulem je: a) vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, c) vykonatelný rozhodčí nález, d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu13) nebo exekutorský zápis podle § 78 písm. a), e) vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír,f) vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, g) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny,14) jejichž výkon připouští zákon. Z citovaného vyplývá, že před nařízením exekuce muselo předcházet ve věci rozhodnutí soudu, jehož účastníkem (nyní jako povinný) jste musel být a ve věci jste mohl uplatňovat námitky, které uvádíte v textu svého dotazu. S největší pravděpodobností se jedná o velmi složitý právní případ, jak zmiňujete problematické chování Vašeho otce a proto bych Vám radil, aby jste se obrátil na některého nejbližšího člena advokátní komory, celou věc s ním probral a k řešení mu ji zadal. Takovýto případ nelze řešit korespondenčně prostřednictvím webových stránek. S pozdravem JUDr. Ivo Kadlec 9. 12. 2010

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná