Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

Od pojišťovny jsme dostali výluku Ing.Zuzana Stotzková

Dobrý den pane doktore,

můj tatínek je pojištěný u pojišťovny u Kooperativy. Pojištění platí poctivě. Byl pojištěn i na tělesné poškození, trvalé následky, pobyt v nemocnici a pracovní neschopnost. V průběhu pojištění měl zdravotní problémy , které doktoři označili diagnózou M 51- M54. Tatínek byl na operaci , v nemocnici 3 týdny a rok v pracovní neschopnosti. Po skončení pracovní neschopnosti jsme žádali pojišťovnu o úhradu a ta nám napsala, že na tuto diagnózu se vztahuje výluka mezinárodní M 40-M54 a tím nemusí nic plnit. A přitom, když jsem volala na pojišťovacího makléře, který s námi smlouvu uzavíral tak mi řekl, že neví co to znamená. Ve smlouvě je to popsáno totiž takto: přímých a nepřímých důsledků degenerativního onemocnění páteře a vertebrogenního algického syndromu\" I po přečtení podmínek ke smlouvě běžný laik nepochopí co tato věta znamená a když vám pojišťovací agent řekne, že neví co to znamená tak nevím jak to má pochopit laik. Člověk si sjednává pojištění pro případy , kdy nemůže chodit do práce aby se chránil a pak Vám oznámí, že to je ve výluce v pojištění tak mi to nepřijde jako férové jednání. Co máme dělat. Děkuji velice za jakoukoliv radu a přeji hezký den Stotzková 13. 1. 2012

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Ing. Stotzková, s Vaším názorem na nejasnosti ve smluvních podmínkách pojišťoven musím souhlasit, ale je vždy na pojištěnci, který pojistnou smlouvu uzavírá, aby si nechal vysvětlit a podrobně objasnit všechny body smlouvy a především veškeré případy ze kterých je pojištění vyloučeno. Teprve na základě jasného přehledu a podrobného výčtu k jakým rizikům se pojištění vztahuje je možno smlouvu uzavřít. Pojišťovací maklář ve Vašem případě postupoval zřejmě s cílem získat do pojišťeného kmene co nejvíce osob, protože z nich je honorovaný a jeho odborné znalosti nepotvrzují jeho kvalitu. To však nic nemění na situaci, která je dána Vámi zmiňovanou výjimkou z pojištění právě toho onemocnění, které bylo diagnostikováno Vašemu tatínkovi. Protože nejsem lékař, nemohu posoudit, zda označená diagnóza M 51-M 54 je totožná s "přímými a nepřímými důsledky degenerativního onemocnění páteře a vertebrogenního algického syndromu", jak je uvedeno ve Vaší citaci ze smlouvy, ale obávám se, že ano a proto ze strany pojišťovny nebylo provedeno pojistné plnění. Moje rada zde může být pouze taková, že je nutno při uzavírání jakýchkoli smluv být řádně seznámen s jejich plným obsahem, porozumět jednotlivým ustanovením a především výjimkám, kterých se pojištění netýká a pokud neodpovídá Vašim potřebám, tak ji neuzavírat. Nicméně pro objasnění celé situace s Vaší pojistkou by jste se měla obrátit na pracovníky pojišťovny Kooperativa na Vám nejbližší pobočce, kteří by měli být informovanější než jejich makléř.
S pozdravem JUDr. Ivo Kadlec
17. 1. 2012

Chybějící údaje pro přiznání starobního důchodu Petr Kulhánek

Dovoluji se na Vás obrátit s následujícím problémem:

Na základě mého vyžádání jsem obdržel od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) informativní list osobního důchodového pojištění. Z něho je patrné, že jeden z bývalých zaměstnavatelů nedodržel svou zákonnou povinnost zasílat evidenční list důchodového pojištění (ELDP). Jedná se o období r.1989-1992. Tento zaměstnavatel již neexistuje, nicméně má právního nástupce spadajícího do působnosti Ministerstva vnitra (MV).

ČSSZ jsem doložil pracovní smlouvu s udáním základního platu a konstatací existence pohyblivé složky, interní výstupní list a pracovní hodnocení. Mzdové lístky již neschraňuji.
Na základě toho ČSSZ uznala příslušnou dobu pojištění, avšak s nulovým příjmem. Ten lze doplnit jen na základě mzdového listu.

Na základě šetření, o které jsem požádal MV, toto prohlédlo příslušné archivy, avšak bez úspěchu, za což se písemně omluvilo. Došlo tedy k dalšímu porušení zákonné povinnosti, a to neuskutečnění archivace mzdových listů (viz. Zákon o účetnictví).

Prosím o názor resp. radu, jak v této situaci nejlépe postupovat. Mým záměrem je domoci se adekvátní kompenzace finanční újmy, která mi vznikne v důsledku výše uvedeného, hypoteticky podle kalkulačky MV by se v době vzniku nároku na starobní důchod mělo jednat o částku několika set Kč měsíčně.

Jsou zde dvě neznámé, a to výše příjmu za inkriminované období a dobu pobírání důchodu. Domnívám se, že by bylo možno postupovat s využitím např. následujících pomůcek.
A) základna pro stanovení výše kompenzace:
- příjem neevidovaný v ELDP by se doplnil ve výši výměry základního platu (na to je doklad jak je uvedeno výše) plus pohyblivá složka cca 50%, což skutečně přibližně odpovídá realitě
- tato částka též přibližně odpovídá průměru zdokladovaného příjmu od bezprostředně předchozího a následného zaměstnavatele. Na následných pohybech příjmů v důsledku změn zaměstnavatele je patrné, že vždy dochází k nárůstu, a to navíc spíše exponenciálnímu než lineárnímu.
B) doba trvání kompenzace:
- budˇ měsíčně po dobu nároku na starobní důchod nebo
- jednorázově podle demografických tabulek dožití v době vzniku nároku na starobní důchod (vč. příslušného odúročení).

Nyní bych tedy potřeboval konzultovat zejména následující:
- formu žaloby a jejího adresáta, tj. MV nebo právního nástupce v jeho kompetenci, kterého MV ve svém přípise uvádí (jsem si vědom, že toto je dost specifické)
- obsah, zdůvodnění viz. výše uvedené
- načasování – nárok vznikne v r. 2016, nicméně zřejmě není na co čekat, rozhodnutí by obsahovalo postup, který by se kvantifikoval v příslušný okamžik v budoucnosti.

Pokud bude třeba, rád doplním další informace.

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci v této záležitosti a jsem s pozdravem.

P. Kulhánek
25. 12. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Kulhánku, webové stránky Mygra-cz jsou věnovány pacientům specifického onemocnění a právní pomoc jim poskytovaná se váže k otázkám vznikajícím v situacích ve kterých se momentálně nacházejí. Váš dotaz týkající se přiznání starobního důchodu je poměrně složitým na to, aby byl řešen zjednodušeným vysvětlením na našich stránkách. Protože se nejedná o akutní potřebu právní porady, dovolil bych si Vás nasměrovat na Vám nejbližší advokátní kancelář, kde s Vámi celou věc podrobně proberou a zvolí nejúčinější postup ve věci samé. Věřte, že zmiňovaný prrobém není možno zodpovědně vyřešit korespondenčním způsobem přes webové stránky. Váše nastíněná situace je sice z oblasti, která je dostatečně literaturou i odborníky pokryta, ale i tak bude vyžadovat od Vás řadu doplnění a především studium Vámi vlastněných podkladů, bez jejichž podrobné znalosti si žádný právník nedovolí provádět kvalifikované závěry. Proto rada, abyste se svěřil do rukou některého advokáta, který se na otázky důchodového zabezpečení specializuje, je tím nejlepším, co pro Vás nyní mohu udělat. Přeji Vám do Nového roku hodně zdraví a do vyměření starobního důchodu, aby se Vám podařilo veškeré potřebné podklady získat a předložit.
S pozdravem JUDr. Ivo Kadlec 29. 12. 2011

invalidní důchod Alena Gondeková

Dobrý den, prosím o radu chtěla bych požádat o kontrolu hodnocení invalidního důchodu specializovaným právníkem. Jak a kde začit ?
Děkuji, přeji hezký den Gondeková 16. 11. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Gondeková, nevím zda Váš invalidní důchod vznikl na základě prodělání nemoci myastenia gravis, nebo jste se jen náhodou dostala na tyto stránky, které jsou určeny pro pacienty a rekonvalescenty této nemoci, ale i tak Vám odpovím. Chcete-li sehnat speciaolizovaného právníka na invalidní důchody, máte možnost se obrátit s tímto dotazem u kteroukoliv advokátní kanceláře působící v blízkosti Vašeho bydliště a nebo u České správy sociálního zabezpečení, která má 92 poboček v České republice. Rovněž existuje možnost využití weebových stránek České advokátní komory, která na internetové adrese www.cak.cz vede seznam advokátů, kde si z nabídky vyberete "Seznam advokátů" a tím se dostanete na aktuální seznam všech advokátů zapsaných v daném okamžiku v seznamu České advokátní komory. Můžete si vybrat podle sídla, jména, jazykových znalostí či odbornosti.
JUDr. Ivo Kadlec 8. 12. 2011

legitimace ZTP Stan.Kolumbusová

Dobrý den,pane doktore.Mám problém,byla jsem v červnu na úřadě kvůli propadlé legitimaci.Odkázali mě na září přestože mi končila v srpnu./Jsou prý prázdniny/Dnes jsem na úřadě vyplnila formulář/legitimaci/,zajímalo by mě zda je v tomto zahrnut i příspěvěk na benzín.Pak bych ráda věděla jak dlouho trvá vystavení,neboť mi bylo řečeno až někdy za 2 měsíce.Děkuji Vám za odpověď.Kolumbusová 21. 9. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Kolumbusová i Vám se omlouvám za zpožděnou odpověď, protože jsem byl mimo pracoviště a neměl jsem možnost okamžitě reagovat na vložený dotaz.
Bohužel na zadané otázky neznám odpověď, protože jste ve svém dotazu neuvedla ani o jakou legitimaci se jednalo, ale i tak musím konstatovat, že se Vaše otázkytýkají konkrétní situace daného pracoviště a jeho "prázdninové výluky". Na otázku týkající se příspěvku na benzín a délky vystavování legitimace Vám musí odpovědět právě dané pracoviště. Není to otázka právní.
Srdečně zdravím a doufám, že s vaší legitimací bude vše v pořádku.
JUDr. Ivo Kadlec 13. 10. 2011

Posudkový lékař Barbora

Dobrý den,Prosím o radu.Jsem pul roku na nemocenské k vůli nemoci s povolání.Při posledních testech na klinice mi lékařka řekla že mi nemoc s povolání bude přiznána z důvodu pozitivních testů na látky z práce.Měla jsem tam velké potíže které vyvrcholily anafilaktickým šokem.Už jen čekám na vyjádření hygieny a posudek lékařky.Moje obvodní doktorka mi řekla že přijde posudková lékařka ,která mě už dále na nemocenské nenecha.Můžu se nějak bránit u posudkové lékařky aby mě neposílala spátky do práce ,kde jsem měla velké zdravotní potíže a nechala mě ještě doma dokud se věc nevyřeší?Děkuji Barča 22. 8. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Barboro, omlouvám se, že Vám odpovídám s takovým zpožděním, ale mé osobní problémy mi nedovolovali včasnější reakci na Váš dotaz. Tolik omluva za zpoždění.K Vašemu dotazu však musím konstatovat, že otázky kladené na právníka, nejsou právního charakteru, ale zcela jednoznačně věcí lékařů a především těch posudkových, kteří na základě podrábných vyšetření dávají posudek o možnosti dalšího postupu a rozhodování správního orgánu. Věřím, že i ve Vašem případě bude rozhodováno s plnou erudicí a správně.
Vše dobré Vám přeje JUDr. Ivo Kadlec 13. 10. 2011

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná