Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

Možnost odvolání Vojtěch Pich

Dobrý den.
Prosil bych o pomoc.Otec dva roky pobírá plný invalidní důchod.Má Artrózu třetího stupně na obou nohách.Těžké poškození periferních nervů na nohách.3x denně bere analgetika proti bolesti,bez holí prakticky není schopen pohybu.Letos v únoru byl u zkušební komise,která rozhodla o snížení třetího stupně invalidity na stupeň druhý,a tudíž na pobírání polovičního invalidního důchodu.Zkušební komise se skládala z jednoho doktora a jedné zapisovatelky.Chtěl bych se zeptat,zda je takový postup v pořádku,jestli by se zkušební komise neměla skládat z více posudkových lékařů,a je-li možné se v případě nesouhlasu nějakým způsobem odvolat a jakým způsobem postupovat.Děkuji.
Vojtěch Pich 13. 2. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Dobrý den pane Pich. Váš dotaz se týká posudkové služby, která vypracovává posudky pro účely sociálního zabezpečení. Ptáte se na správnost počtu posuzujících. Jedná se o posudkového lékaře, nikoli o komisi v širším slova smyslu (tedy vždy o jednu osobu, která posuzuje zdravotní stav). Jde o vžitou praxi a na ni nelze cokoliv měnit.
Posudky o zdravotním stavu jsou podkladem orgánu, který podle zákona rozhoduje o dávce nebo službě. Protože nejsou rozhodnutími nelze proti nim podávat opravné prostředky.
Jiné to je v případě nesouhlasu s rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, vydaném v prvním stupni správního řízení. V takovém případě lze podat odvolání k nadřízenému orgánu. Výjimku tvoří např. dávková rozhodnutí ve věcech důchodu, proti kterým lze podat námitky, o nichž rozhoduje orgán, který rozhodnutí vydal. Jako možný opravný prostředek lze podat žalobu k soudu, ale až po skončení odvolacího řízení správního anebo - jde-li o věci důchodového pojištění, až po skončení řízení o námitkách.
Pro účely odvolacího řízení správního podávají posudky o zdravotním stavu posudkové komise MPSV, pokud v předcházejícím řízení podával posudek úřad práce (před 1.7.2009) nebo OSSZ. Posudkové komise MPSV dále podávají posudky pro účely soudního řízení zejména ve věcech žalob proti dávkovým rozhodnutím ve věcech důchodu.
Hodně trpělivosti a drobných úspěchů v boji s chorobami přeje JUDr. Ivo Kadlec 16. 2. 2011

K dotazu paní Skipalové šírová

pane doktore, řešila jsem stejný problém jako paní Skipalová, kdy jejímu otci nepřiznali označení na vůz, prosím pošlete ji moji radu.
Všeobecně si posudkoví lékaři neví s touto chorobou rady a
„ §26 jim říká
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.“.
Mám zkušenost že následující věta v lékařské zprávě jim pomůže rozhodnout kladně.
¨Pacientův dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky.
Věřím že pomůže nejen paní Skipalové ale i ostatní přiznejme si že posudkoví lékaři převážně starší generace nemají s mzasthenií pražádné zkušenosti, osobně jsem zažila když se posudkář zeptal \"a co to je?\"
10. 2. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Šírová, vemi Vám děkuji za doplnění informací pro paní Skipalovou. Vaší radu si paní Skipalová , jako i ostatní čtenáři stránek Mygra.cz, přečte, protože jsou v oddělení odpovědi právníka volně přístupné. Váš přístup se mi velmi líbí, protože rozšiřuje teoretické odpovědi o velmi cenné praktické zkušenosti. Děkuji Vám za to a myslím, že i další čtenáři Vám za poradenskou iniciativu budou vděčni. JUDr. Ivo Kadlec 16. 2. 2011

EXEKUČNÍ PRODEJ NEMOVITOSTI Tereza

DOBRÝ DEN ,MÁM DOTAZ MŮŽE MI EXEKUTOR PRODAT NEMOVITOST KDYŽ MÁM NA DŮM HYPOTÉČNÍ ÚVĚR A PO DOBU SPLÁTEK MÁM V KATASTRU ZÁSTAVNÍ PRÁVO BANKOU.HYPOTÉKU PLATÍM BEZ PROBLÉMU ALE MÁM DLUH VE VÝŠI CCA 109TIS U JINÉ BANKY KTERÉ JSEM JEDNORÁZOVĚ POSLALA 49TIS A ONI POŽADUJÍ MĚS.SPLÁTKU 20TIS COŽ NENÍ ANI MŮJ MĚS.PŘÍJEM JSEM NEZAMĚSTNANÁ A BANKA MI VYHROŽUJE PODÁNÍM ŽALOBY A NÁSLEDNĚ PRODEJEM NEMOVITOSTI .SNAŽILA JSEM SE Z BANKOU DOMLUVIT ŽE JIM MOHU POSÍLAT MĚS.SPLÁTKU 5TIS ALE TO ONI NECHTĚJÍ A STÁLE MI VYHROŽUJÍ PRODEJEM DOMU.MŮŽETE MI PROSÍM PORADIT JAK NADÁLE POSTUPOVAT? DĚKUJI 23. 1. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Terezo, exekučnímu titulu k vymožení pohledávky musí předcházet pravomocné rozhodnutí soudu ve věci. Teprve na jeho základě může exekuční úřad konat a stanovovat věci nebo účty, které budou sloužit k uspokojení výkonu rozhodnutí. Tomu všemu však může předcházet mimosoudní vyrovnání, kterému je dávána v našem právním řádu přednost. Proto moje rada zní, snažte se dohodnout s bankou na splátkovém kalendáři abyste předešla žalobě. Držím palce JUDr. Ivo Kadlec 27. 1. 2011

co mám dělat Zuzana Hloušková

Vážený pane doktore.
Můj manžel má ty to zdravotní problémy.M160 primární koxartrózu oboustrannou.p.k.k.je v II-III stupeň.M5457 Cervikobrachiání syndrom do ruky-bolesti dolní části zad:bederně-křížová krajina.Pak má Chronický polytopní VAS celé páteře osteoporosa,omezení rotace celé páteře-těžké bolestivé vícečetné postižení hybného aparátu.Skoliózu-osteoporosu-těžké blokády LS.Bere léky oxycontin 120 mg ráno-večer plus léky od psychiatra Gordius 100mg ráno-večer. Po operaci kyčelního kloubu 2008 má o 1 cm delší nohu a dodnes chodí o f.holí pro bolesti-přesto že kloub je dobře usazen.Vážený pane doktore já jsem moc zoufalá protože nikdo není schopen my vysvětlit proč mu byl odebrán invalidní důchod a byl nahnán do práce na 4 hodiny.Manžel má nesmírné bolesti v noci nespím pro jeho naříkání a nespavost jsem i já postižená.Opiáty mu předepsala lékařka tak berou manžela jako narkomana a to je to nejsmutnější.Nikdo ani nepohlíží na skutečnost že je manžel i pod vlivem léků a rozhodně by do práce nemohl.Vážený pane doktore prosím Vás o jakoukoliv odpověd co mám dělat. S úctou a s pozdravem Vám děkuje Zuzana 20. 1. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Hloušková, posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti upravuje zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy v sociálním zabezpečení. Informace, které jste ve svém dotazu shrnula by měly být potvrzeny lékařsky právě pro orgán, který rozhoduje o přiznání nebo odnětí stupně ztížení zdravotního stavu pro výkon pracovní činnosti. Nikdo jiný není oprávněný o tom rozhodovat než revizní lékař okresní správy sociálního zabezpečení. S pozdravem JUDr. Ivo Kadlec<br /><br />
27. 1. 2011

označení vozidla Jaromíra

Dobrý den,
prosím o radu, jak dál postupovat: otec 76 roků, myasthenik, dával si žádost o označení na os. automobil /vozíček na sklo/, neboť opravdu špatně chodí, sám už ani neřídí. Teď mu přišlo zamítnutí žádosti. Samozřejmě se odvoláme, ale máme např. kontaktovat jeho neuroložku, aby úředníkům vysvětlila, co tato diagnóza obnáší?
Děkuji za odpověď.
Skipalová 16. 12. 2010

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Skipalová, Jak vyplývá z dotazu bylo Vašemu otci, na základě posudku posudkového lékaře příslušným sociálním odborem obce s rozšířenou působností, zamítnuto přiznání mimořádných výhod, které jsou přiznávány občanům s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost ve smyslu zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. Právě v příloze č. 2 zmiňované vyhlášky jsou uvedeny zdravotní indikace, které rozhodují o přiznaném stupni výhod. Vzhledem k příkladovému výčtu indikací lze, dle mého názoru, přiznat mimořádné výhody také v případech nemocí a vad ve vyhlášce neuvedených (což je případ myasthenia gravis), pokud podstatně omezují pohybovou nebo orientační schopnost, a to podle rozsahu a tíže funkčních důsledků srovnatelných s indikacemi uvedenými výše zmíněnou vyhláškou. Lékařské doporučení odborného lékaře, který je seznámen se stavem pacienta je proto velmi vhodným, a myslím i nenahraditelným podkladem pro rozhodování posudkového lékaře v případě Vašeho odvolání proti negativnímu rozhodnutí sociálního odboru. 27. 12. 2010

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná