Právní poradna

Vzhledem k vážnému onemocnění JUDr. Kadlece nebude na nové právnické dotazy zatím odpovídáno.

Děkuji za pochopení.
Helena Brůhová, předsedkyně MYGRA-CZ

 

JUDr. Michal Hráský, Praha

Průkaz ZTP + Nemocné dítě Veronika

Dobrý den po porodu mého syna mi zjistily na obě uši mediokochleární vadu sluchu na obě uši nesliším na 50% mám nárok na průkaz ztp?Dr mi říkala že se mi to může tak zhoršit že nemusím za chvíli slyšet vůbec.Zkoušela jsem žádat o průkaz,ale pokaždé mi došlo přerušení řízení mám zažádat o odvolání.
Ještě bych se ráda informovala na mé dítě!Od narození jezdíme jen po doktorech když se narodil okamžitě nás poslali na vojtovu metodu dále následovala Kardiologie kvůli šelesti na srdíčku pak následovala neurologie dále následovalo cvičení Bobathova metoda nakonec jsme skončily na genetickém vyšetření kde nám vyšly tyto výsledky:delece genu CHKB-sy Phelan-Mc dermid-delece genu SCHANK3.Navíc máme problém svýživou od malička hodně blinkal a málo přibírá na váze.Děkuji vám za odpovědi. 1. 6. 2012

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Veroniko, Váš dotaz, v obou částech, je na právníka směrovaný, ale jedná se více méně na směrování k posouzení lékařů. Já nemohu posoudit veškeré aspekty Vašeho případu, protože nejsem vzdělán v medicínských vědách, opakuji, že jsem pouze právník a ne posudkový lékař. Pouze k přerušenému řízení Vám mohu napsat, že by mělo být něčím odůvodněno a v odůvodnění by měly být uvedeny důvody přerušení. proti každému rozhodnutí správního úřadu jsou opravné prostředky a prvotním je podání odvolání. K doplnění Vašeho dotazu si dovoluji ocitovat článek pana Bc. Václava Krásy, předsedy NRZP ČR, bohužel bez jeho souhlasu, ale myslím si, že pro všeobecnou osvětu a jeho boj za práva postižených by velmi rád souhlasil.Vážení přátelé,<br />
v poslední době jsme obdrželi mnoho podnětů od občanů, ve kterých si stěžují především na postup úřadů práce ve věci žádostí o prodloužení průkazky ZTP (ZTP/P), podání nové žádosti o průkazku ZTP (ZTP/P), žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci ze systému hmotné nouze a dalších dávek. Úřady práce nechtějí tuto agendu nyní vyřizovat a úředníci postupují často tak, že slovně odmítají převzít tyto žádosti s odůvodněním, že žadateli by stejně nebylo vyhověno. Prosím, abyste se tím nedali nijak znejistit a bránili jste se takovýmto praktikám.<br />
Pokud jste přesvědčeni, že Vaše žádost je oprávněná, podejte jí bez ohledu na tvrzení pracovníků úřadů práce. Stačí si vzít žádost, vyplnit jí a nejlépe je podat ji v podatelně úřadů práce nebo žádost poslat doporučeným dopisem. Úřad se pak musí takovou žádostí zabývat a zároveň máte potvrzení, že tato žádost byla podána a úřad je povinen projednat ji v řádném správním řízení.<br />
Nejhorší situace je především u průkazek ZTP a ZTP/P. Některá pracoviště Úřadu práce odmítají vyřizovat nové žádosti, případně prodlužovat platnost průkazu s tím, že žadatel musí počkat do doby vydávání Karet sociálních systémů, které budou nahrazovat průkazky ZTP (ZTP/P). Jde o jasné porušení zákona. Zákon č. 329/2011 Sb., sice uvádí, že po ukončení platnosti průkazů ZTP (ZTP/P) budou vydávány Karty sociálních systémů, ale vzhledem k tomu, že tyto karty dosud nejsou, tak úřad má povinnost vydávat i nadále průkazky ZTP (ZTP/P) v původní podobě. Není možné, aby jednotliví občané přišli o nároky, které jim garantuje zákon. Proto Vám doporučuji, abyste si vyžádali formulář žádosti o prodloužení průkazu ZTP (ZTP/P) či žádosti o vydání průkazu ZTP (ZTP/P). Tyto formuláře vyplnili a žádosti podali přes pracoviště Úřadu práce nebo ji poslali doporučeným dopisem.<br />
V příloze Vám posílám lhůty pro vydání rozhodnutí. Úřad práce ve snaze počkat na vydávání Karet sociálních systémů, které mají být připraveny v červnu až v červenci letošního roku, může postupovat tak, že přeruší jednání u Vaší žádosti a bude čekat až do června, kdy budou připraveny již Karty sociálních systémů. Jedná se opět o porušení zákona, neboť i přerušení správního řízení má svá pravidla stanovená zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád. Pokud lhůty jednání budou převyšovat lhůty, které máte uvedeny v příloze, opět Vám doporučuji, abyste se bránili. Máte možnost podat stížnost ke generálnímu řediteli Úřadu práce, JUDr. Jiří Dobeša, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 – Nové Město, 128 00 Praha 28. Pokud byste s touto stížností neuspěli, je nezbytné, abyste se obrátili přímo na ministra práce a sociálních věcí, Ing. Dr. Jaromír Drábek, Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2.<br />
Vážení přátelé,<br />
je nezbytné, abyste se sami bránili a nenechali sebou manipulovat. Je potřeba najít odvahu a nenechat se odradit nechutí pracovníků, případně jejich snahou odložit Vámi požadovanou záležitost. Pracovníci úřadů práce jsou přetížení, protože systém výplaty dávek nefunguje dobře. To však neznamená, že nemáme uplatňovat svoje práva, která nám zákon umožňuje. Pokud politická reprezentace se rozhodla provést takovouto radikální změnu, bez toho aniž by byl dán nějaký čas na rozjezd nového systému, nelze požadovat na nás, abychom nežádali o pomoc, kterou nutně potřebujeme.<br />
Vážení přátelé,<br />
pokud se setkáte s tím, že Vám nebylo vyhověno, nebo dokonce, že místo průkazů ZTP (ZTP/P) jsou Vám nabízeny náhradní kartičky (což už se také stalo a odporuje to zákonu), prosím, dejte nám vědět. Všechny tyto podněty shromažďujeme a chceme o nich ujednat s ministrem práce a sociálních věcí.<br />
<br />
Přeji Vám všechno dobré.<br />
<br />
S pozdravem<br />
<br />
Bc. Václav Krása<br />
<br />
předseda NRZP ČR<br />
18. 6. 2012

Změna ID II. stupně na ID III. stupně Jarmila B.

Vážený pane doktore.
Vůbec se nemusíte omlouvat. Moc Vám děkuji za odpověď a za radu, kam se mám se svým dotazem obrátit.
Přeji hezký den.
Jarmila B. 2. 2. 2012

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Jarmilo děkuji Vám a přeji další úspěch v pátrání o výpočtu.
JUDr. Ivo Kadlec 6. 2. 2012

Změna ID II. stupně na ID III. stupně Jarmila B.

Vážený pane doktore.
Prosím o radu jak se postupuje při výpočtu výše ID při jeho změně z II. na III. stupeň? Dochází pouze k přepočítání původní výměry ID II. stupně, nebo se provádí nový výpočet s přihlédnutím k výdělkům získaným v období před přiznáním tohoto III. stupně?
Předem moc děkuji za odpověď.
Jarmila B. 1. 2. 2012

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Jarmilo, je mi líto, že Vám nemohu na zadanou otázku odpovědět, ale ona se týká oblasti, kterou já neumím. Jsem prosím nevzdělaný ve věcech výpočtů jednotlivých dávek, protože jsem jenom právník, který není zařazen ani na odboru sociální péče a proto tyto věci nemohu ani posuzovat, ani Vám dávat relevantní odpověď. Omluvte mne prosím a o radu ve Vaší věci požádejte pracovníky na odboru sociální péče příslušného Krajského úřadu Vašeho bydliště, kteří tyto otázky řeší a proto mohou Vám ji plnohodnotně objasnit.
Srdečně zdravím a s pozdravem vyjadřuji naději, že Vám bude vyčerpávajícím způsobem vyhověno. Ivo Kadlec 2. 2. 2012

Od pojišťovny jsme dostali výluku Ing.Zuzana Stotzková

Dobrý den pane doktore,

můj tatínek je pojištěný u pojišťovny u Kooperativy. Pojištění platí poctivě. Byl pojištěn i na tělesné poškození, trvalé následky, pobyt v nemocnici a pracovní neschopnost. V průběhu pojištění měl zdravotní problémy , které doktoři označili diagnózou M 51- M54. Tatínek byl na operaci , v nemocnici 3 týdny a rok v pracovní neschopnosti. Po skončení pracovní neschopnosti jsme žádali pojišťovnu o úhradu a ta nám napsala, že na tuto diagnózu se vztahuje výluka mezinárodní M 40-M54 a tím nemusí nic plnit. A přitom, když jsem volala na pojišťovacího makléře, který s námi smlouvu uzavíral tak mi řekl, že neví co to znamená. Ve smlouvě je to popsáno totiž takto: přímých a nepřímých důsledků degenerativního onemocnění páteře a vertebrogenního algického syndromu\" I po přečtení podmínek ke smlouvě běžný laik nepochopí co tato věta znamená a když vám pojišťovací agent řekne, že neví co to znamená tak nevím jak to má pochopit laik. Člověk si sjednává pojištění pro případy , kdy nemůže chodit do práce aby se chránil a pak Vám oznámí, že to je ve výluce v pojištění tak mi to nepřijde jako férové jednání. Co máme dělat. Děkuji velice za jakoukoliv radu a přeji hezký den Stotzková 13. 1. 2012

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážená paní Ing. Stotzková, s Vaším názorem na nejasnosti ve smluvních podmínkách pojišťoven musím souhlasit, ale je vždy na pojištěnci, který pojistnou smlouvu uzavírá, aby si nechal vysvětlit a podrobně objasnit všechny body smlouvy a především veškeré případy ze kterých je pojištění vyloučeno. Teprve na základě jasného přehledu a podrobného výčtu k jakým rizikům se pojištění vztahuje je možno smlouvu uzavřít. Pojišťovací maklář ve Vašem případě postupoval zřejmě s cílem získat do pojišťeného kmene co nejvíce osob, protože z nich je honorovaný a jeho odborné znalosti nepotvrzují jeho kvalitu. To však nic nemění na situaci, která je dána Vámi zmiňovanou výjimkou z pojištění právě toho onemocnění, které bylo diagnostikováno Vašemu tatínkovi. Protože nejsem lékař, nemohu posoudit, zda označená diagnóza M 51-M 54 je totožná s "přímými a nepřímými důsledky degenerativního onemocnění páteře a vertebrogenního algického syndromu", jak je uvedeno ve Vaší citaci ze smlouvy, ale obávám se, že ano a proto ze strany pojišťovny nebylo provedeno pojistné plnění. Moje rada zde může být pouze taková, že je nutno při uzavírání jakýchkoli smluv být řádně seznámen s jejich plným obsahem, porozumět jednotlivým ustanovením a především výjimkám, kterých se pojištění netýká a pokud neodpovídá Vašim potřebám, tak ji neuzavírat. Nicméně pro objasnění celé situace s Vaší pojistkou by jste se měla obrátit na pracovníky pojišťovny Kooperativa na Vám nejbližší pobočce, kteří by měli být informovanější než jejich makléř.
S pozdravem JUDr. Ivo Kadlec
17. 1. 2012

Chybějící údaje pro přiznání starobního důchodu Petr Kulhánek

Dovoluji se na Vás obrátit s následujícím problémem:

Na základě mého vyžádání jsem obdržel od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) informativní list osobního důchodového pojištění. Z něho je patrné, že jeden z bývalých zaměstnavatelů nedodržel svou zákonnou povinnost zasílat evidenční list důchodového pojištění (ELDP). Jedná se o období r.1989-1992. Tento zaměstnavatel již neexistuje, nicméně má právního nástupce spadajícího do působnosti Ministerstva vnitra (MV).

ČSSZ jsem doložil pracovní smlouvu s udáním základního platu a konstatací existence pohyblivé složky, interní výstupní list a pracovní hodnocení. Mzdové lístky již neschraňuji.
Na základě toho ČSSZ uznala příslušnou dobu pojištění, avšak s nulovým příjmem. Ten lze doplnit jen na základě mzdového listu.

Na základě šetření, o které jsem požádal MV, toto prohlédlo příslušné archivy, avšak bez úspěchu, za což se písemně omluvilo. Došlo tedy k dalšímu porušení zákonné povinnosti, a to neuskutečnění archivace mzdových listů (viz. Zákon o účetnictví).

Prosím o názor resp. radu, jak v této situaci nejlépe postupovat. Mým záměrem je domoci se adekvátní kompenzace finanční újmy, která mi vznikne v důsledku výše uvedeného, hypoteticky podle kalkulačky MV by se v době vzniku nároku na starobní důchod mělo jednat o částku několika set Kč měsíčně.

Jsou zde dvě neznámé, a to výše příjmu za inkriminované období a dobu pobírání důchodu. Domnívám se, že by bylo možno postupovat s využitím např. následujících pomůcek.
A) základna pro stanovení výše kompenzace:
- příjem neevidovaný v ELDP by se doplnil ve výši výměry základního platu (na to je doklad jak je uvedeno výše) plus pohyblivá složka cca 50%, což skutečně přibližně odpovídá realitě
- tato částka též přibližně odpovídá průměru zdokladovaného příjmu od bezprostředně předchozího a následného zaměstnavatele. Na následných pohybech příjmů v důsledku změn zaměstnavatele je patrné, že vždy dochází k nárůstu, a to navíc spíše exponenciálnímu než lineárnímu.
B) doba trvání kompenzace:
- budˇ měsíčně po dobu nároku na starobní důchod nebo
- jednorázově podle demografických tabulek dožití v době vzniku nároku na starobní důchod (vč. příslušného odúročení).

Nyní bych tedy potřeboval konzultovat zejména následující:
- formu žaloby a jejího adresáta, tj. MV nebo právního nástupce v jeho kompetenci, kterého MV ve svém přípise uvádí (jsem si vědom, že toto je dost specifické)
- obsah, zdůvodnění viz. výše uvedené
- načasování – nárok vznikne v r. 2016, nicméně zřejmě není na co čekat, rozhodnutí by obsahovalo postup, který by se kvantifikoval v příslušný okamžik v budoucnosti.

Pokud bude třeba, rád doplním další informace.

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci v této záležitosti a jsem s pozdravem.

P. Kulhánek
25. 12. 2011

JUDr. Ivo Kadlec, CSc.: Vážený pane Kulhánku, webové stránky Mygra-cz jsou věnovány pacientům specifického onemocnění a právní pomoc jim poskytovaná se váže k otázkám vznikajícím v situacích ve kterých se momentálně nacházejí. Váš dotaz týkající se přiznání starobního důchodu je poměrně složitým na to, aby byl řešen zjednodušeným vysvětlením na našich stránkách. Protože se nejedná o akutní potřebu právní porady, dovolil bych si Vás nasměrovat na Vám nejbližší advokátní kancelář, kde s Vámi celou věc podrobně proberou a zvolí nejúčinější postup ve věci samé. Věřte, že zmiňovaný prrobém není možno zodpovědně vyřešit korespondenčním způsobem přes webové stránky. Váše nastíněná situace je sice z oblasti, která je dostatečně literaturou i odborníky pokryta, ale i tak bude vyžadovat od Vás řadu doplnění a především studium Vámi vlastněných podkladů, bez jejichž podrobné znalosti si žádný právník nedovolí provádět kvalifikované závěry. Proto rada, abyste se svěřil do rukou některého advokáta, který se na otázky důchodového zabezpečení specializuje, je tím nejlepším, co pro Vás nyní mohu udělat. Přeji Vám do Nového roku hodně zdraví a do vyměření starobního důchodu, aby se Vám podařilo veškeré potřebné podklady získat a předložit.
S pozdravem JUDr. Ivo Kadlec 29. 12. 2011

Zde položte svou otázku


Všechna pole jsou povinná